Campagne voeren om de bewustwording te vergroten van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek – "No Time to Lose”

Keywords:

Deze casestudy richt zich op de campagne "No Time to Lose" van het Britse Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) ter bestrijding van beroepsgebonden kanker. Dankzij de steun van meer dan 220 organisaties en de samenwerking met partners over de hele wereld heeft de campagne wereldwijd effect gesorteerd. De campagne wordt ondersteund door ruim 100 prominente bedrijven, die hebben toegezegd iets te gaan doen aan de blootstelling op de werkplek. Succesfactoren waren onder meer zorgvuldige planning en uitgebreid overleg, evenals het integreren van feedback van doelsectoren in het campagnemateriaal. Het succes van de campagne is deels te danken aan voortdurende evaluatie. De campagne omvat belangrijke risicofactoren zoals uitstoot van dieselmotoren, asbest, zonnestraling en kristallijn silica.

Downloaden in: en