Het Oostenrijkse “School in beweging”-model: kwalitatief hoogstaand schoolonderwijs houdt in dat aan de natuurlijke bewegingsbehoefte van kinderen wordt voldaan

Keywords:

Kinderen en jongeren moeten voldoende bewegen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat onvoldoende bewegen kan leiden tot gedragsproblemen en spier- en skeletaandoeningen (SSA’s).

In deze discussienota wordt gekeken naar het Oostenrijkse model “School in beweging”. Dit model is erop gericht leerlingen mogelijkheden te bieden om op school te bewegen en om hun welzijn te bevorderen. Het model moet helpen de ontwikkeling van een gezond bewegingsapparaat bij kinderen en jongeren te ondersteunen (door lichaamsbeweging) en is bedoeld hen bewust te maken van het belang van bewegen. Zitgedrag dat in de kinder- en adolescentiejaren is ontstaan, blijft vaak behouden op volwassen leeftijd. Langdurig zitten tijdens het werk leidt dikwijls tot problemen met het bewegingsapparaat, met name lage rugpijn en nek- en schouderklachten. Op de werkplek kunnen tal van aanpassingen worden verricht om spier- en skeletaandoeningen te voorkomen, maar de meest effectieve manier is om vroeg te beginnen door een actievere levensstijl tijdens de kinderjaren te bevorderen.

Downloadenin: en