Land- en bosbouw: hoe klimaatverandering nieuwe en opkomende risico’s voor gezondheid en veiligheid op het werk met zich meebrengt

Keywords:

De klimaatverandering zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de land- en bosbouw. In onze nieuwe beleidsnota kijken we hoe deze veranderingen van invloed zullen zijn op de gezondheid en veiligheid op het werk in deze sector.

Om werkmethoden aan te kunnen passen aan de effecten van de klimaatverandering moeten nieuwe en opkomende risico’s worden beoordeeld, zoals toegenomen blootstelling aan hitte, ziekte, plagen en stof. Tevens wordt in de nota de invloed van deze veranderingen op de psychosociale risico’s voor land- en bosbouwers in aanmerking genomen, waarbij de verwachting is dat de onzekerheid over de invloed van de klimaatverandering op de productie – en de druk van het voldoen aan de EU-vereisten voor het tegengaan van en aanpassen aan klimaatverandering – aanzienlijke stress zal veroorzaken.

Downloaden in: en | es | fr | is | pt |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp