Hoogtepunten

Terug naar highlights

Risicofactoren voor kanker in Europa – bekijk de eerste bevindingen van de enquête van EU-OSHA over de blootstelling van werknemers

Image

Om bij te dragen aan de bestrijding van werkgerelateerde kanker heeft EU-OSHA een enquête gehouden over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa. Het doel is om de risicofactoren op de werkplek die tot de ziekte kunnen leiden beter in kaart te brengen door actuele en uitgebreide gegevens te verkrijgen die kunnen worden gebruikt voor preventie, voorlichting en beleidsvorming.

Duizenden werknemers in zes EU-lidstaten (Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Hongarije en Finland) kregen vragen te beantwoorden om hun waarschijnlijke blootstelling aan 24 bekende risicofactoren voor kanker in te schatten, waaronder industriële chemische stoffen, procesgegenereerde stoffen en mengsels, en fysieke risicofactoren.

Uit de enquête blijkt dat uv-straling en dieseluitlaatgassen de meest voorkomende vormen van blootstelling aan kankerrisico’s op de werkplek in Europa zijn. De eerste bevindingen geven alvast een voorproefje van de waardevolle gegevens die de enquête kan opleveren.  

Lees het persbericht

Bekijk de eerste bevindingen en de samenvatting van de methodologie

Meer informatie vindt u op onze nieuwe webpagina over de enquête