Enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa

De enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa heeft tot doel actuele en betrouwbare gegevens te verkrijgen over de blootstelling van werknemers aan risico’s die kanker in de hand kunnen werken. Kanker is een van de grootste gezondheidsproblemen waarmee werknemers op Europese werkplekken worden geconfronteerd, en de enquête is een essentieel instrument om dit probleem aan te pakken. Met de enquête kan het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bijdragen aan preventie, voorlichting en beleidsvorming, wat uiteindelijk helpt bij de bestrijding van werkgerelateerde kanker.