Hogere functionarissen

Uitvoerend directeur ad interim

De heer William COCKBURN

William Cockburn is benoemd tot uitvoerend directeur ad interim totdat een nieuwe uitvoerend directeur zal worden aangesteld.

William is bij EU-OSHA werkzaam sinds 1998 en vooral actief op de terreinen onderzoekscoördinatie en opkomende risico's. Hij was verantwoordelijk voor de eerste Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener).

William heeft een bachelorgraad in rechten en een mastergraad in ergonomie (Universiteit van Loughborough). Vóór zijn komst bij EU-OSHA deed hij wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheidscultuur in bedrijven en was hij in de privésector werkzaam als ergonomisch adviseur en onderzoeksleider bij projecten voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Belangenverklaring - cv

Hoofd van de eenheid Voorlichting en PR

De heer Andrew SMITH

Andrew startte in 2000 bij EU-OSHA. Als hoofd van de eenheid Voorlichting en PR is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van pan-Europese voorlichtingsstrategieën, zoals bewustmakingscampagnes voor meerdere stakeholders en elektronische mededelingen.

Andrew heeft de opleiding gevolgd tot sociaal wetenschapper (Universiteit van Bristol) en heeft meer dan 25 jaar ervaring in communicatie. Vóór zijn huidige functie, was hij vijf jaar lang hoofd Informatie en Voorlichting bij de Europese Stichting voor Wetenschappen. Van 1989 tot 1995 werkte hij als communicatiemanager bij de Britse Economic and Social Research Council.

Belangenverklaring - cv

Interim-hoofd van de eenheid Preventie en onderzoek

Mw. Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek is in 2006 bij EU-OSHA begonnen als projectmanager. Zij was en is werkzaam binnen de eenheid Preventie en onderzoek en concentreert zich op projecten op het gebied van geestelijke gezondheid op het werk, werkgerelateerde stress en andere psychosociale risico’s zoals geweld en intimidatie. Zij was ook verantwoordelijk voor een groot project over veiligheid en gezondheid op het werk in micro- en kleine ondernemingen.

Malgorzata heeft een mastertitel Psychologie (Universiteit van Warschau) en een PhD Arbeidspsychologie (Universiteit van Silezië). Vóór haar komst bij EU-OSHA werkte ze als academisch onderzoeker bij het Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (Polen).

Belangenverklaring - cv

Hoofd van het Middelen- en Dienstencentrum

Donianzu Murgiondo