Hogere functionarissen

Uitvoerend directeur

Dr. Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. +34 944358302 (assistent)

Foto van dr. Christa Sedlatschek

Christa werd in 2011 benoemd tot uitvoerend directeur van EU-OSHA en vervult haar tweede termijn. Ze is de wettelijke vertegenwoordiger en is verantwoordelijk voor het beheer en de dagelijkse leiding van EU-OSHA, met inbegrip van alle financiële, administratieve en personeelszaken waarvoor de raad van bestuur de bevoegdheid aan haar heeft gedelegeerd. De uitvoerend directeur wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar die één keer kan worden verlengd. Deze persoon legt verantwoording af aan de raad van bestuur.

Christa is doctor in de geneeskunde (Universiteit van Wenen) en gespecialiseerd in arbeid en gezondheid. Na haar studies startte zij bij de Oostenrijkse arbeidsinspectie. In 1993 ging zij vervolgens naar het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken om er de functie van adjunct-hoofd van de afdeling Arbeidsgeneeskunde te bekleden.

In 1998 werd zij aangeworven door EU-OSHA, waar zij zich vooral wijdde aan de ontwikkeling en verspreiding van informatie over goede praktijken en werd benoemd tot hoofd van de voormalige eenheid Werkomgeving. In deze periode verwierf zij een grondige kennis van de EU en de bestaande stelsels voor veiligheid en gezondheid op het werk in de lidstaten.

In 2003 begon zij te werken bij het Duitse federale instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA), waar zij in 2004 directeur werd van het nationale initiatief voor een nieuwe arbeidskwaliteit “Initiative New Quality of Work - INQA”. Het initiatief “INQA” werd gelanceerd door het Duitse federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) naar aanleiding van de Top van Lissabon in 2000, om een bijdrage te leveren aan het scheppen van meer en betere banen in Europa.

Belangenverklaring - cv

Hoofd van de eenheid Voorlichting en PR

De heer Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tel. +34 944358342 (assistent)

Andrew startte in 2000 bij EU-OSHA. Als hoofd van de eenheid Voorlichting en PR is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van pan-Europese voorlichtingsstrategieën, zoals bewustmakingscampagnes voor meerdere stakeholders en elektronische mededelingen.

Andrew heeft de opleiding gevolgd tot sociaal wetenschapper (Universiteit van Bristol) en heeft meer dan 25 jaar ervaring in communicatie. Vóór zijn huidige functie, was hij vijf jaar lang hoofd Informatie en Voorlichting bij de Europese Stichting voor Wetenschappen. Van 1989 tot 1995 werkte hij als communicatiemanager bij de Britse Economic and Social Research Council.

Belangenverklaring - cv

Hoofd van de eenheid Preventie en Onderzoek

De heer William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. +34 944358372 (assistent)

William staat sinds 2012 aan het hoofd van de eenheid Preventie en Onderzoek van EU-OSHA. Deze eenheid ontwikkelt inhoud over veiligheid en gezondheid op het werk en omvat de Europese Waarnemingspost voor risico's.

William is bij EU-OSHA werkzaam sinds 1998 en vooral actief op de terreinen onderzoekscoördinatie en opkomende risico's. Hij was verantwoordelijk voor de eerste Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener).

William heeft een bachelorgraad in rechten en een mastergraad in ergonomie (Universiteit van Loughborough). Vóór zijn komst bij EU-OSHA deed hij wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheidscultuur in bedrijven en was hij in de privésector werkzaam als ergonomisch adviseur en onderzoeksleider bij projecten voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Belangenverklaring - cv

Hoofd van het Middelen- en Dienstencentrum

 Drs. Andrea Baldan

baldan(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 322 (Assistent)

Andrea Baldan kwam in 2018 in dienst bij EU-OSHA als hoofd van het Middelen- en dienstencentrum. Hij leidt het team dat essentiële ondersteuningsdiensten levert aan het Agentschap, zoals human resources, financiën, inkoop, begroting, boekhouding en documentbeheer.

Voor hij bij het Agentschap begon, heeft Andrea tien jaar bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen (VK) gewerkt, waar hij systemen en operaties aanstuurde in inkoop en technische samenwerking, functieoverstijgende efficiëntie-initiatieven beheerde, en interne governanceprojecten ontwierp en implementeerde. Hij begon zijn loopbaan in internationale ontwikkeling, waarbij hij werkte aan technische assistentieprojecten van de Europese Commissie in ontwikkelingslanden, en verbleef vele jaren als deskundige in Zuid-Afrika, waar hij economische ontwikkelingsfondsen en -projecten leidde.

Als gediplomeerd verandermanager heeft Andrea een PRINCE2 (Foundation) diploma, een MBA van de Universiteit van Wales (Verenigd Koninkrijk) en een universitair diploma bedrijfskunde van LIUC University (Italië).

Belangenverklaring — CV