Hogere functionarissen

Uitvoerend directeur

Dhr. William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar werkt sinds 1998 bij EU-OSHA. Hij was actief op het gebied van onderzoekscoördinatie en opkomende risico’s en was verantwoordelijk voor de eerste Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener). Van 2012 tot 2021 was hij hoofd van de eenheid Preventie en Onderzoek van EU-OSHA, die de inhoud op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) voor het Agentschap ontwikkelt. Van 2021 tot zijn formele benoeming als uitvoerend directeur in 2023 vervulde hij de rol van uitvoerend directeur ad interim.

William heeft een bachelordiploma in rechten en een masterdiploma in ergonomie. Vóór zijn komst bij EU-OSHA deed hij wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheidscultuur in bedrijven en was hij in de privésector werkzaam als ergonomisch adviseur en onderzoeksleider bij projecten voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Belangenverklaring - cv

Hoofd van de eenheid Voorlichting en PR

De heer Andrew SMITH

Andrew startte in 2000 bij EU-OSHA. Als hoofd van de eenheid Voorlichting en PR is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van pan-Europese voorlichtingsstrategieën, zoals bewustmakingscampagnes voor meerdere stakeholders en elektronische mededelingen.

Andrew heeft de opleiding gevolgd tot sociaal wetenschapper (Universiteit van Bristol) en heeft meer dan 25 jaar ervaring in communicatie. Vóór zijn huidige functie, was hij vijf jaar lang hoofd Informatie en Voorlichting bij de Europese Stichting voor Wetenschappen. Van 1989 tot 1995 werkte hij als communicatiemanager bij de Britse Economic and Social Research Council.

Belangenverklaring - cv

Interim-hoofd van de eenheid Preventie en onderzoek

Mw. Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek is in 2006 bij EU-OSHA begonnen als projectmanager. Zij was en is werkzaam binnen de eenheid Preventie en onderzoek en concentreert zich op projecten op het gebied van geestelijke gezondheid op het werk, werkgerelateerde stress en andere psychosociale risico’s zoals geweld en intimidatie. Zij was ook verantwoordelijk voor een groot project over veiligheid en gezondheid op het werk in micro- en kleine ondernemingen.

Malgorzata heeft een mastertitel Psychologie (Universiteit van Warschau) en een PhD Arbeidspsychologie (Universiteit van Silezië). Vóór haar komst bij EU-OSHA werkte ze als academisch onderzoeker bij het Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (Polen).

Belangenverklaring - cv

Hoofd van het Middelen- en Dienstencentrum

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo treedt in september 2023 in dienst bij EU-OSHA. Als hoofd van de eenheid Middelen en Diensten leidt zij het team dat de gebieden personeelszaken, financiën, aanbestedingen, documentatie, interne controle en facilitair beheer beheert.

Voordat zij bij EU-OSHA kwam, werkte Donianzu meer dan 16 jaar bij het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) in Vigo, eerst als hoofd van de sector Financiën en Inkoop en later als plaatsvervangend hoofd van de eenheid Middelen en ICT.

Belangenverklaring – CV