Trecere în revistă a inițiativelor care au realizat cu succes analize comparative privind securitatea și sănătatea în muncă

Keywords:

În cadrul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), analiza comparativă (benchmarking) a fost definită ca fiind „un proces planificat, prin care o organizație își compară procedurile de asigurare a securității și sănătății, precum și performanțele, cu cele ale altor organizații, pentru a afla cum să reducă accidentele și îmbolnăvirile, cum să crească gradul de respectare a legislației privind sănătatea și securitatea și/sau cum să micșoreze costurile de asigurare a conformității”. Pe baza acestei definiții, proiectul de față își propune în primul rând să treacă în revistă sistemele de analiză comparativă a securității și sănătății în muncă (SSM) instituite la nivel de sector, de stat membru sau la nivel european. Cercetarea și-a propus, de asemenea, să evalueze beneficiile pe care le pot aduce aceste sisteme, precum și limitările acestora, și să identifice factorii esențiali și principalele obstacole care le stau în cale.

Descărcați in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |