Economia circulară și securitatea și sănătatea: rolul digitalizării în economia circulară și implicațiile pentru securitatea și sănătatea în muncă până în 2040

Keywords:

Trecerea la o economie circulară este esențială pentru viitoarea sustenabilitate a UE. Pentru o tranziție eficientă către o economie circulară, tehnologiile digitale sunt esențiale. Atât digitalizarea locului de muncă, cât și trecerea la circularitate prezintă oportunități și provocări pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM), care trebuie integrate în această tranziție.

Acest rezumat al politicilor examinează rolul digitalizării într-o economie circulară și efectele potențiale ale acesteia în domeniul SSM sub forma a patru scenarii privind economia circulară în 2040. Rezumatul se concentrează asupra problemelor comune tuturor celor patru scenarii, incluzând furnizarea și partajarea informațiilor, flexibilitatea muncii, pierderea calificărilor profesionale și riscurile legate de supravegherea și monitorizarea lucrătorilor.

Articolul se încheie cu abordarea provocărilor legate de gestionarea rolului tehnologiilor digitale în tranziția către o economie circulară cu performanțe bune în materie de SSM.

Descărcați in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |