Economia circulară și securitatea și sănătatea: prezentare generală a proiectului și pașii următori

Keywords:

Pe măsură ce UE implementează politici mai sustenabile din punctul de vedere al mediului, inclusiv inițiative de creare a unei economii circulare, se preconizează producerea unor efecte asupra schimbărilor climatice, a locurilor de muncă și a securității și sănătății în muncă (SSM).

Această prezentare generală a proiectului prospectiv al EU-OSHA anticipează efectele viitoare pe care adoptarea economiei circulare le va avea asupra mediului, a locurilor de muncă și a SSM. Ea descrie dezvoltarea și caracteristicile esențiale a patru scenarii distincte axate pe economia circulară, efectele acestora asupra condițiilor de muncă și implicațiile potențiale în materie de SSM în 2040.

Rezumatul se încheie cu detalii referitoare la următorii pași din cadrul proiectului pentru comunicarea rezultatelor părților interesate, astfel încât viitoarele decizii de politică ale UE să asigure un nivel mai ridicat de siguranță și sănătate la locul de muncă.

Descărcați in: en | pl | ro |