Economia circulară și securitatea și sănătatea: posibile implicații pentru viitoarele locuri de muncă din sectorul deșeurilor

Keywords:

Un viitor sustenabil implică o economie circulară, bazată pe reducerea la minimum a fluxurilor de deșeuri și pe utilizarea acestora ca resurse. Totuși, acest lucru are implicații pentru sectorul deșeurilor și în special pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM) a lucrătorilor.

Utilizând patru scenarii privind economia circulară, acest rezumat al politicilor examinează implicațiile viitoare pe care sectorul deșeurilor le poate avea în 2040. Acesta identifică problemele referitoare la SSM comune tuturor celor patru scenarii, provocările, precum și oportunitățile legate de automatizarea proceselor de tratare a deșeurilor, utilizarea roboticii și schimbarea (rapidă) a reglementărilor.

Rezumatul explorează modul în care pot fi depășite problemele pentru a permite tranziția către o economie circulară. De asemenea, acesta evidențiază modul în care alte probleme, de exemplu apariția unor materiale noi în fluxul de deșeuri, pierderea calificării profesionale sau dependența excesivă de procesele automatizate, pot prezenta, de asemenea, riscuri pentru lucrătorii din sectorul deșeurilor și modul în care reglementarea, standardizarea și documentarea sunt esențiale pentru reducerea pericolelor în materie de SSM.

Descărcați in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |