Biologische agentia en preventie van werkgerelateerde ziekten: een overzicht voor deskundigen

Keywords:

In deze presentatie wordt een beknopt overzicht gegeven van de resultaten van een groot project over de aanpak van blootstelling aan biologische agentia op de werkplek en de daarmee samenhangende negatieve gevolgen voor de gezondheid.

Het onderzoek bestond uit een wetenschappelijk literatuuronderzoek, interviews met deskundigen, focusgroepsessies en een workshop voor belanghebbenden.

Downloaden in: bg | en | fr | ro |