De vergrijzende beroepsbevolking: implicaties voor veiligheid en gezondheid op het werk – Een onderzoeksverslag – Samenvatting

Keywords:

Deze publicatie is een samenvatting van het volledige onderzoeksverslag over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de context van de vergrijzende beroepsbevolking in Europa. De hoofdbevindingen van de drie belangrijkste onderzoeksvragen worden uitvoerig toegelicht: (1) ‘In welk opzicht veranderen vergrijzende personen’, (2) ‘Welke implicaties hebben deze veranderingen tijdens het arbeidsleven’ en (3) ‘Welke VGW-maatregelen kunnen duurzame arbeid tijdens het arbeidsleven bevorderen’. Er wordt vastgesteld waar zich momenteel lacunes in de kennis bevinden en er wordt een samenvatting gegeven van de algemene conclusies en mogelijke implicaties op beleidsniveau. Daarbij ligt de nadruk op het belang van het arbeidsvermogen van iedere persoon afzonderlijk en van specifieke maatregelen op het gebied van risicopreventiestrategieën.

Downloaden in: en