De vergrijzende beroepsbevolking: implicaties voor veiligheid en gezondheid op het werk – Een onderzoeksverslag – Informatieblad

Dit informatieblad presenteert de belangrijkste conclusies uit een onderzoeksverslag over duurzame arbeid. Het behandelt vraagstukken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in de context van een vergrijzende beroepsbevolking. Er wordt een overzicht gegeven van algemene leeftijdsgerelateerde veranderingen waar we allemaal mee te maken krijgen, waarbij de nadruk op individuele verschillen wordt gelegd. Aan bod komen de gevolgen die deze veranderingen hebben voor veiligheid en gezondheid en duurzaam werk. Daarbij is het belangrijk dat risicobeoordelingen niet op leeftijd maar op fysiek vermogen worden gebaseerd. Het informatieblad geeft voorbeelden van succesvolle maatregelen van risicopreventie en bevordering van duurzame arbeid ten wijst op het belang van geïntegreerde VGW-systemen. Ten slotte worden hiaten in het onderzoek vastgesteld, alsook gebieden waarop nieuw onderzoek zich moet richten. .

Downloaden in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |