The ageing workforce: implications for occupational safety and health - A research review (De vergrijzende beroepsbevolking: implicaties voor veiligheid en gezondheid op het werk – Een onderzoeksverslag).

Keywords:

Dit verslag schetst de context waarin de studie heeft plaatsgevonden: de verouderende beroepsbevolking in Europa. Het onderzoek naar drie centrale vragen wordt erin getoetst: (1) ‘In welk opzicht veranderen vergrijzende personen?’, (2) ‘Welke implicaties hebben deze veranderingen tijdens het arbeidsleven?’ en (3) ‘Welke VGW-maatregelen kunnen duurzame arbeid tijdens het arbeidsleven bevorderen?’. Er wordt vastgesteld waar zich momenteel lacunes in de kennis bevinden, en de algemene conclusies en mogelijke implicaties op beleidsniveau worden gepresenteerd. Daarbij ligt de nadruk op een verbeterde preventie voor alle werknemers, het belang van het werkvermogen van iedere persoon afzonderlijk en van specifieke maatregelen op het gebied van risicopreventiestrategieën, en doeltreffende VGW-systemen.

Downloaden in: en