Hoogtepunten

Terug naar highlights

Psychosociale risicofactoren en aandoeningen aan het bewegingsapparaat: wat kunnen we leren over de impact van digitale technologieën, preventie en de terugkeer naar het werk?

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

In een reeks discussienota’s en artikelen wordt het effect besproken dat psychosociale risicofactoren (bv. overmatige werkbelasting) kunnen hebben op de ontwikkeling van een aandoening aan het bewegingsapparaat.

Dit omvat een publicatie over het effect van digitalisering op blootstelling van werknemers aan fysieke risicofactoren (bv. repetitieve taken) voor werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

De publicaties bespreken eveneens de preventie van psychosociale risico’s en aandoeningen aan het bewegingsapparaat en stellen goede praktijken voor een duurzame terugkeer naar het werk.

Gedetailleerde informatie vindt u hier:

Terugkeer naar het werk na ziekteverlof vanwege een aandoening aan het bewegingsapparaat in de context van psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risicofactoren op het werk bij het ontstaan en de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (in de context van nieuwe werkvormen en digitalisering)

Psychosociale risicofactoren voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat – benaderingen voor preventie