Hoogtepunten

Terug naar highlights

De toekomst van werk: wat zeggen deskundigen over de impact van drones op veiligheid en gezondheid op het werk?

Image

© jordi - stock.adobe.com

Als onderdeel van onze werkzaamheden om opkomende risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in kaart te brengen, presenteren we een nieuwe discussienota over onbemande luchtvaartuigen (of drones) op de werkplek, de gevolgen daarvan voor de veiligheid, gezondheid, privacy en aansprakelijkheid en de aanpak van de daaraan verbonden risico’s.

In de nota wordt ingegaan op kwesties in verband met veiligheid en gezondheid op het werk bij het werken met drones, worden lacunes in het onderzoek in kaart gebracht en worden praktische aanbevelingen gedaan aan belanghebbenden om problemen op de werkplek op te lossen en verdere vooruitgang op dit gebied te bevorderen.

Bekijk ook de samenvatting van de workshop voor focal points: Deskundigenbeoordelingen over de toekomst van werk en VGW en onze andere deskundigenbeoordelingen over de toekomst van werk.

Geïnteresseerd in digitalisering en nieuwe manieren van werken? Volg de campagne “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk” van EU-OSHA!