L-ekonomija ċirkolari u s-saħħa u s-sikurezza: Ir-rwol tad-diġitalizzazzjoni fl-ekonomija ċirkolari u l-implikazzjonijiet għas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali sal-2040

Keywords:

Il-bidla għal ekonomija ċirkolari (CE) hija essenzjali għas-sostenibbiltà futura tal-UE. Għal tranżizzjoni effettiva lejn Ekonomija Ċirkolari, it-teknoloġiji diġitali huma essenzjali. Kemm id-diġitalizzazzjoni fuq il-post tax-xogħol kif ukoll il-bidla fiċ-ċirkolarità jippreżentaw opportunitajiet u sfidi għas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH), li jeħtieġ li jiġu inkorporati f’din it-tranżizzjoni.

Din in-nota politika teżamina r-rwol tad-diġitalizzazzjoni f’Ekonomija Ċirkolari u l-effetti potenzjali tagħha fuq l-OSH taħt erba’ xenarji ta’ CE fl-2040. Din tiffoka fuq kwistjonijiet komuni għall-erba’ xenarji kollha, inklużi l-forniment u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, il-flessibbiltà tax-xogħol, it-tnaqqis tal-ħiliet, u r-riskji relatati mas-sorveljanza u l-monitoraġġ tal-ħaddiema.

L-artiklu jikkonkludi billi jiddiskuti l-isfidi tal-ġestjoni tar-rwol tat-teknoloġiji diġitali fit-tranżizzjoni lejn CE bi prestazzjoni tajba tal-OSH.

Niżżel in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |