L-Ekonomija Ċirkolari u s-Sikurezza u s-Saħħa: Implikazzjonijiet possibbli għall-postijiet tax-xogħol futuri tas-settur tal-iskart

Keywords:

Futur sostenibbli jeħtieġ ekonomija ċirkolari (CE), ibbażata fuq il-minimizzazzjoni tal-flussi tal-iskart u l-użu tagħhom bħala riżorsi. Madankollu, dan għandu implikazzjonijiet għas-settur tal-iskart, u speċjalment għas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema (OSH).

Bl-użu ta’ erba’ xenarji tas-CE, din in-nota politika teżamina x’jista’ joffri l-futur għas-settur tal-iskart fl-2040. Hija tidentifika kwistjonijiet tal-OSH komuni għall-erba’ xenarji, l-isfidi kif ukoll l-opportunitajiet relatati mal-awtomatizzazzjoni tal-proċessi tal-iskart, l-użu tar-robotika u r-regolamentazzjoni li tinbidel (malajr).

In-nota tesplora kif jistgħu jingħelbu l-kwistjonijiet biex tkun tista’ ssir it-tranżizzjoni lejn CE. Din tenfasizza wkoll kif kwistjonijiet oħra, eż. materjali ġodda fil-fluss tal-iskart, it-tnaqqis tal-ħiliet jew id-dipendenza żejda minn proċessi awtomatizzati, jistgħu wkoll joħolqu riskji għall-ħaddiema fis-settur tal-iskart u kif ir-regolamentazzjoni, l-istandardizzazzjoni u d-dokumentazzjoni huma essenzjali biex jitnaqqsu l-perikli tal-OSH.

Niżżel in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |