Punti ewlenin

Kif jistgħu l-intrapriżi mikro u żgħar (MSEs) jibdew perkors ta’ valutazzjoni tar-riskju sostenibbli fit-tul? Ejja nitgħallmu dwarha minn Franza! Riċerka ġdida tiżvela l-vantaġġi tal-OiRA bħala metodu ta’ valutazzjoni tar-riskju ppreferut mill-istabbilimenti Franċiżi. L-OiRA, li tfisser Valutazzjoni tar-Riskju Interattiva Online, tippermetti l-ħolqien ta’ għodod settorjali...

Il-Kummissjoni Ewropea nediet konsultazzjoni pubblika biex tiġbor evidenza dwar il-prestazzjoni u l-impatti usa’ ta’ erba’ aġenziji deċentralizzati tal-UE: l-EU-OSHA, l-Eurofound, is-Cedefop, u l-ETF, kemm individwalment kif ukoll minn perspettiva trasversali. Il-konsultazzjoni se tikkontribwixxi għall-istudju ta’ evalwazzjoni mwettaq f’isem il-Kummissjoni Ewropea li għaddej...

F’dan t-8 ta’ Marzu, l-EU-OSHA tafferma mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha favur id-dritt tan-nisa u l-bniet li jgħixu u jaħdmu mingħajr vjolenza kemm fuq livell online kif ukoll offline. Aħna nappoġġaw l-appell tan-Nazzjonijiet Uniti għall-ġlieda kontra l-vjolenza fir-rigward tan-nisa fl-ispazji diġitali. L-adozzjoni ta’ approċċ għall-innovazzjoni u t-teknoloġija li żżid is...

Filwaqt li l-popolazzjoni tax-xogħol ġeneralment tgawdi minn saħħa aħjar minn dik barra mis-suq tax-xogħol, il-postijiet tax-xogħol jistgħu jikkawżaw jew jaggravaw ukoll mard. Iktar minn erbgħa mill-għaxar ħaddiema Ewropej jindikaw li l-livelli ta’ stress tax-xogħol tagħhom żdiedu minħabba l-pandemija. Din il-pressjoni, flimkien ma’ fatturi oħra ta’ riskju psikosoċjali bħan...

Il-professjonisti tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) u l-prattiki tagħhom kellhom jinbidlu maż-żminijiet biex jibqgħu rilevanti. Dokument ta’ diskussjoni ġdid jeżamina r-rwol tas-servizzi ta’ prevenzjoni fl-appoġġ tal-konformità mal-istandards tal-OSH fl-Unjoni Ewropea. Jidentifika l-lakuni fl-għarfien u l-kwistjonijiet ewlenin għal prattika professjonali fl-OSH...

Il-komunità tal-Valutazzjoni tar-Riskju Interattiva Online (OiRA) kibret għal 18-il sieħeb nazzjonali bi Stat Membru ġdid abbord, l-Ungerija. Il-Ministeru Ungeriż tat-Teknoloġija u l-Industrija stabbilixxa pjan ta’ azzjoni li jinkludi l-iżvilupp ta’ 5 għodda tal-OiRA li jkopru setturi ġodda u l-adattament ta’ 5 għodda eżistenti f’konformità mal-leġiżlazzjoni Ungeriża. Hija...

L-OSHwiki, l-enċiklopedija kollaborattiva online tagħna ta’ informazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH), ġiet aġġornata għal esperjenza aktar faċli għall-utent. B’dehra ġdida u navigazzjoni mtejba, issa huwa saħansitra aktar faċli li ssib l-informazzjoni li għandek bżonn: esplora permezz ta’ tema: jew fittex permezz ta’ kelma ewlenija. Issib kontenut...

Il-Jum Dinji kontra l-Kanċer, li jiġi osservat kull sena fl-4 ta’ Frar, jistedinna biex inkunu konxji u nieħdu azzjoni għal dinja b’inqas piż mill-kanċer. L-EU-OSHA hija impenjata serjament biex tingħaqad mal-ġlieda kontra l-kanċer, l-ewwel kawża ta’ mwiet relatati max-xogħol fl-UE. Bħala parti minn dak l-isforz, l-istħarriġ fuq il-post tal-EU-OSHA dwar l-Esponiment tal...

L-ispettorati tax-xogħol permezz ta’ sistemi ta’ sanzjonijiet u miżuri standardizzati huma maħsuba biex jappoġġaw il-konformità mar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Dawn is-sistemi jinvolvu spezzjonijiet fuq il-post minn spetturi tax-xogħol għall-monitoraġġ u l-infurzar tal-liġijiet nazzjonali kif ukoll strateġiji relatati mal...

L-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ monitoraġġ diġitali għas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) bħal apps, kameras u oġġetti li jintlibsu jistgħu jagħmlu l-postijiet tax-xogħol aktar sikuri. Kemm jekk l-objettiv huwa proattiv (prevenzjoni) jew reattiv (mitigazzjoni), is-suċċess tagħhom spiss jiddependi mill-eżattezza tal-informazzjoni li jiġbru u janalizzaw. Huwa daqstant...