You are here

Punti ewlenin

23/01/2019

L-EU-OSHA tagħti bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-25 anniversarju tagħha billi tħares lura lejn il-kisbiet ewlenin għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) fl-UE u lejn il-bidu tal-Aġenzija.

Bl-islogan 25 sena ta’ ħidma flimkien għal Ewropa sigura u b’saħħitha, l-EU-OSHA tiċċelebra l-impenn tagħha għall-promozzjoni u għat-titjib tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol tal-Ewropa b’diversi attivitajiet matul is-sena.

22/01/2019

Din il-pubblikazzjoni tiddeskrivi l-iżvilupp ta’ metodi ġodda għall-valutazzjoni tan-numru ta’ ħaddiema esposti għal sustanzi perikolużi fl-UE u l-firxa ta’ dik l-esponiment. L-istudju kellu l-għan li jidentifika s-sustanzi u s-setturi li huma tal-akbar riskju għall-ħaddiema, filwaqt li eżamina x-xejriet matul iż-żminijiet.

L-għan ma kienx biss li tingħata ħarsa ġenerali lejn l-użu ta’ sustanzi perikolużi iżda wkoll li tinħoloq metodoloġija li tista’ terġa’ tintuża biex tissorvelja x-xejriet u l-iżviluppi futuri.

12/12/2018

Il-Valutazzjoni tar-Riskju Interattiva Onlajn (OiRA) tintroduċi infografika ġdida, li tinkoraġġixxi lill-parrukkiera biex jivvalutaw ir-riskji għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u biex jieħdu miżuri preventivi.

L-infografika tiġbor fil-qosor passi sempliċi biex titwettaq valutazzjoni tar-riskju parteċipattiva b’OiRA. Mit-tħejjija u l-identifikazzjoni tar-riskji ewlenin fis-settur tal-qtigħ tax-xagħar, għal pjan ta’ prevenzjoni li jinkludi suġġerimenti prattiċi għal ambjent tax-xogħol aktar sigur u aktar b'saħħtu.

07/12/2018

X'aktarx li l-ħaddiema fl-Ewropa jesperjenzaw aktar konsegwenzi negattivi tar-riskji psikosoċjali, tal-istress jew tad-disturbi muskoloskeletali (MSDs) minn kwalunkwe problema tas-saħħa oħra relatata max-xogħol. Dawn il-kwistjonijiet għandhom konsegwenzi serji għall-individwi u għan-negozji, u ta’ spiss iwasslu għal perjodi twal ta’ liv minħabba mard.

06/12/2018

Hekk kif l-2018 waslet fi tmiemha, qed nirriflettu fuq l-isforzi investiti u x-xogħol li sar matul din is-sena tassew produttiva u dinamika għall-EU-OSHA.

Il-kisbiet tagħna ma kinux ikunu possibbli mingħajr in-netwerks involuti tagħna ta’ sħab u udjenzi dejjem jikbru.

Is-Sena l-Ġdida se ġġib magħha l-25 anniversarju tal-EU-OSHA, u aħna ninsabu ħerqana biex naħdmu flimkien magħkom ilkoll biex inkomplu nżommu l-postijiet tax-xogħol Ewropej aktar siguri u aktar f’saħħithom.

 

29/11/2018

Ir-riżultati finali tal-proġett ta’ prospettiva tal-EU-OSHA dwar iż-żieda fid-diġitalizzazzjoni tax-xogħol u l-isfidi assoċjati għas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) issa huma disponibbli f’rapport ġdid. L-intelliġenza artifiċjali, robots kollaborattivi, ir-realtà awmentata u virtwali, pjattaformi onlajn u innovazzjonijiet oħrajn se jibdlu l-mod kif in-nies jaħdmu.

Pages