You are here

Punti ewlenin

20/08/2019

© EU OSHA/INSHT

“L-istarters ta' konverżazzjoni għal diskussjonijiet fuq il-post tax-xogħol dwar il-mard muskoloskeletali (MSDs)” huma riżorsa ġdida tajba ħafna. Dawn jistgħu jintużaw biex jiffaċilitaw diskussjonijiet fi grupp fuq il-post tax-xogħol jew matul it-taħriġ. L-għodda fiha gwida għall-maniġers u l-impjegati rigward il-komunikazzjoni dwar l-MSDs.

24/07/2019

Napo huwa huwa l-eroj f’serje ta’ films qosra animati dwar suġġetti importanti tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH), prodotti mill- Konsorzju Napo. Il-films huma divertenti iżda jqanqlu l-ħsieb u l-messaġġi tagħhom huma serji.

Napo u l-kollegi tiegħu jikkomunikaw b’lingwa li ma tużax kliem. Dan ifisser li l-films jistgħu jilħqu nies ta’ kull età u ta’ kulturi differenti fl-Ewropa kollha u jistgħu jgħinu biex iwasslu l-messaġġi tal-OSH.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

L-EU-OSHA f’kollaborazzjoni ma’ ENETOSH (Netwerk Ewropew għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ fis-Sikurezza u s-Saħħa Okkupazzjonali) organizzat seminar li jindirizza l-kwistjoni ta’ disturbi muskoloskeletali (MSDs) fost iż-żgħażagħ u l-ħaddiema. Is-seminar kien organizzat fil-qafas ta’ proġett ġenerali tal-OSH (Sikurezza u Saħħa Okkupazzjonali) dwar l-MSDs u bil-ħsieb tal-kampanja ta’ Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa li ġejja “Ħaffef il-Piż”, li għandha tibda f’Ottubru 2020.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

Fil-5 ta’ Ġunju, l-EU-OSHA ospitat laqgħa fl-okkażjoni tal-25 sena ta’ ħidma flimkien mas-sħab tagħha għal Ewropa aktar sigura, li ġġib aktar ’il quddiem is-saħħa u aktar produttiva.

Kien hemm atmosfera tassew speċjali hekk kif in-netwerk tal-EU-OSHA nġabar flimkien għal diskorsi u diskussjonijiet, li ħarsu lura lejn l-istorja tal-EU-OSHA u ’l quddiem lejn il-futur tagħha.

Nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li attendew u għamluha okkażjoni tant speċjali.

01/07/2019

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru 2019, il-Finlandja għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-UE. B’ħidma mill-qrib mar-Rumanija u l-Kroazja, il-membri l-oħra tat-trio tal-Presidenza attwali, qed tfittex li tindirizza UE kompetittiva u soċjalment inklużiva, tippromwovi l-azzjoni dwar it-tibdil fil-klima u tipproteġi s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Għalkemm huwa maħsub primarjament għal intrapriżi mikro u żgħar, il-manifattur multinazzjonali tal-karozzi Daimler żviluppa u adatta għodda għall-valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol għal użu speċifiku għall-kumpanija fuq il-bażi tal-OiRA tal-UE-OSHA. Il-pjattaforma tal-OiRA kienet oriġinarjament żviluppata biex tipprovdi lill-imsieħba nazzjonali tal-UE-OSHA (bħall-Ministeri jew l-Ispettorati tax-Xogħol) b'għodod ta’ valutazzjoni tas-saħħa u s-sikurezza

Pages