Punti ewlenin

03/01/2020

Il-Kroazja qed tippromwovi “Ewropa b’saħħitha f’dinja ta’ sfidi” matul il-Presidenza tagħha tal-Kunsill tal-UE, li bdiet fl-1 ta’ Jannar 2020.

Il-Presidenza Kroata hija impenjata li ssaħħaħ il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-benefiċċji li jġib miegħu għaċ-ċittadini tal-Ewropa f'termini ta’ kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u kura tas-saħħa, kif ukoll li timmassimizza l-opportunitajiet offruti mid-diġitalizzazzjoni għal tkabbir sostenibbli.

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

X’inhuma jagħmlu l-pajjiżi madwar l-Ewropa u lil hinn minnha biex jindirizzaw il-mard muskoloskeletali (MSDs) relatat max-xogħol? Il-25 studju ta’ każijiet ġodda tagħna jħarsu lejn diversi inizjattivi ta’ politika nazzjonali mmirati lejn il-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ MSD. Huma jiddeskrivu fil-qosor dak li kisbet kull inizjattiva, il-fatturi ta’ suċċess u l-isfidi, u l-potenzjal għal trasferibbiltà għal setturi jew pajjiżi oħra.

17/12/2019

Hekk kif aħna nlestu ruħna biex nilqgħu s-sena 2020, dan huwa mument ta’ riflessjoni: fl-EU-OSHA, qed inħarsu lura lejn 25 sena mimlija b’attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni u riċerka – ir-riżultati tal-isforzi kontinwi tagħna biex ngħinu fit-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa.

Grazzi għan-netwerk involut tagħna ta’ punti fokali nazzjonali, imsieħba soċjali, imsieħba fil-kampanja u partijiet interessati oħra, il-messaġġ tagħna li nippromwovu kultura ta’ prevenzjoni tar-riskju ġie mmultiplikat b’mod wiesa’ fl-2019.

16/12/2019

Il-potenzjal inkredibbli tat-teknoloġiji diġitali qiegħed jittrasforma l-post tax-xogħol, iżda xi jfisser dan għas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema? Il-fuljett il-ġdid tagħna jipprovdi ħarsa ġenerali tal-ħidma kontinwa tagħna fuq id-diġitalizzazzjoni — inkluż proġett riċenti ta’ prospettiva — u l-impatt tagħha fuq is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH).

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Wara summit tal-għeluq ta’ kampanja li rnexxiet, l-EU-OSHA tixtieq tirringrazzja lill-imsieħba kollha talli ħadu sehem fil-kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi tal-2018-19. Il-kampanja kienet effettiva ħafna grazzi għax-xogħol iebes tagħhom.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

L-avveniment fuq jumejn li sar f'Bilbao laqqa' flimkien lil dawk li jfasslu l-politika, lil imsieħba soċjali, lil punti fokali tal-EU-OSHA, lil sħab uffiċjali fil-kampanja, lil sħab tal-midja u lil partijiet interessati oħrajn biex jiġi ċċelebrat it-tmiem tal-kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi.

Pages

Pages