Punti ewlenin

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Uffiċjal tal-pulizija, receptionist u podologu, kull wieħed b’disturb muskoloskeletali kroniku (MSD), jiddiskutu l-esperjenzi tagħhom fi studju dwar il-kwistjoni tas-saħħa globali l-aktar mifruxa li taffettwa lill-ħaddiema.

Huma jidhru f’sett ta’ studji tal-każijiet li jeżaminaw il-vjaġġ ta’ ritorn lura lejn ix-xogħol jew li wieħed jibqa’ x-xogħol b’MSD kroniku bħal uġigħ fid-dahar, fl-għonq, fid-dirgħajn jew fir-riġlejn. Ir-rapport li janalizza l-istudji jenfasizza li impjegati siewja bl-MSDs jenħtieġ li jibqgħu jitqiesu bħala “assi” u mhux bħala “problema”.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Rapport ġdid li jiġbor fil-qosor is-sejbiet ta’ proġett ewlieni tal-EU-OSHA għandu l-għan li jissensibilizza dwar l-esponiment fuq il-post tax-xogħol għall-aġenti bijoloġiċi u jipprovdi informazzjoni kruċjali lil dawk li jfasslu l-politiki.

L-esponiment għall-aġenti bijoloġiċi fuq il-post tax-xogħol huwa assoċjat ma’ bosta problemi tas-saħħa, inkluż il-mard infettiv u l-allerġiji. Minkejja li hemm firxa wiesgħa ta’ professjonijiet affettwati, hemm nuqqas ġenerali ta’ sensibilizzazzjoni dwar din il-kwistjoni.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

L-isfida ta’ forza tax-xogħol li qed tixjieħ u li qed tonqos mhix ġdida għall-Ewropa: sal-2030, il-ħaddiema ta’ bejn il-55 u l-64 sena huma mistennija li jikkostitwixxu 30 % jew aktar tal-forza tax-xogħol. Sadanittant, ħafna ħaddiema jħallu s-suq tax-xogħol ħafna qabel ma jilħqu l-età tal-pensjoni.

Soluzzjonijiet sostenibbli biex jiġu żgurati kundizzjonijiet sikuri, tajbin għas-saħħa u ġusti mill-bidu tal-ħajja tax-xogħol ta’ persuna huma kruċjali biex jitwaqqaf dan il-proċess negattiv u titjieb il-produttività fit-tul.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Sew jekk inti prattikant tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH), riċerkatur jew sempliċement passjonat dwar l-aħħar żviluppi, politiki tal-UE u sforzi fid-dinja tal-OSH, il-bullettin tagħna huwa l-aħjar sors ta’ informazzjoni għalik.

Dan iżommok aġġornat b'avvenimenti ewlenin tal-OSH fid-dinja kollha u dwar attivitajiet ewlenin ta' sensibilizzazzjoni u attivitajiet ta’ proġetti ta' riċerka tal-EU-OSHA, imfasslin biex jgħinu biex jagħmlu l-postijiet tax-xogħol ikunu aktar siguri u tajbin għas-saħħa għal kulħadd.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Xogħol fiżikament diffiċli, bħat-tqandil tal-pazjenti, huwa fattur ta’ riskju sinifikanti għal disturbi muskoloskeletali (MSDs), li jagħmilhom sors ta’ tħassib mifrux fost il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa, b’uġigħ tad-dahar u uġigħ fin-naħa ta’ fuq tar-riġel bħala problemi rrapportati b’mod komuni. Għalhekk kif nistgħu negħlbu l-MSDs f’dan is-settur?

Id-dokument ta’ diskussjoni tagħna jagħti ħarsa ġenerali lejn l-MSDs fil-postijiet tax-xogħol tal-kura tas-saħħa, jeżamina l-fatturi ta’ riskju u jiddiskuti l-interventi effettivi għall-prevenzjoni, it-tnaqqis u l-ġestjoni tal-MSDs.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

L-espansjoni tal-kummerċ globali fl-aħħar deċennji wassal għal tkabbir fir-relazzjonijiet ta’ provvista transnazzjonali. Dan spiss kien akkumpanjat minn xejra fi ħdan l-Istati Membri lejn l-esternalizzazzjoni fil-ktajjen ta’ provvista.

Dan id-dokument ta’ diskussjoni jħares lejn l-isfidi u l-opportunitajiet għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol ippreżentati minn bidliet reċenti u futuri fir-relazzjonijiet tal-ktajjen ta’ provvista. L-awturi jagħtu eżempji ta’ prassi tajba u jiddiskutu t-triq ’il quddiem.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Rapport ġdid jiġbor fil-qosor is-sejbiet tal-proġett pluriennali tal-EU-OSHA li jesplora r-riċerka, il-politika u l-prattika dwar il-prevenzjoni ta’ disturbi muskoloskeletali (MSDs) relatati max-xogħol, li għandu l-għan li jappoġġa l-iżvilupp ta’ strateġiji biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni ferm prevalenti tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

L-aħħar data mill-edizzjoni tal-2019 tal-Istħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER) ġiet miżjuda mal-għodda tal-viżwalizzazzjoni tad-data ESENER tagħna.

Għall-ewwel darba, huwa possibbli li jitqabblu r-riżultati ta’ ESENER 2019 u ESENER 2014 fil-livell Ewropew u dak tal-pajjiżi, skont is-settur tal-attività jew skont id-daqs tal-istabbiliment.

Pages

Pages