Punti ewlenin

Organizzazzjonijiet minn diversi setturi u li joperaw fil-livell pan-Ewropew iffirmaw għall-Kampanja dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa tal-2023-25 bħala sħab uffiċjali tal-kampanja . Dawn il-kumpaniji u l-assoċjazzjonijiet, mid-dominju pubbliku u privat, għandhom rwol kruċjali biex jixprunaw is-suċċess tal-kampanja permezz ta’ attivitajiet ta’...

Dan l-istħarriġ huwa opportunità għall-partijiet ikkonċernati u għall-utenti tal-ħidma tal-Aġenzija biex jagħtu feedback dwar l-organizzazzjoni tagħna u l-attivitajiet tagħha. Il-feedback tiegħek se jgħinna mmexxu l-isforzi tagħna u ntejbu r-rilevanza u l-utilità tax-xogħol tagħna. Bi strateġija korporattiva ġdida ppjanata, ir-riżultati mill-istħarriġ se jservu wkoll bħala...

L-indirizzar tas-saħħa mentali relatata max-xogħol sar ħtieġa aktar urġenti wara l-pandemija. L-aħħar rapport tal-EU-OSHA joffri analiżi dettaljata tal-istħarriġiet Ewropej billi jiffoka fuq is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol, li jinkludi perjodi qabel, matul, u wara l-pandemija. Dan jinkludi data mill- istħarriġ OSH Pulse tal-2022 , li jinvolvi aktar minn 27,000 ħaddiem...

Ibda vjaġġ fid-dinja tar-robotika fuq il-post tax-xogħol mal-eroj tal-karattru animat tagħna Napo! Skopri teknoloġiji emerġenti u esplora l-perikli li jistgħu jimirħu fl-awtomatizzazzjoni tal-kompiti. Ingħaqad magħna hekk kif Napo jiggwidana fis-sikurezza tal-linja tal-produzzjoni, jaħdem ma’ robots kollaborattivi, u jiskopri s-setgħa tal-eżoskeletri. L-awtomatizzazzjoni ta’...

L-għodda ta’ viżwalizzazzjoni tad- data tal- Barometru tal-OSH ġiet aġġornata b’indikaturi ġodda, li joffru informazzjoni aġġornata dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) madwar l-Ewropa kollha. B’mod partikolari, l-aħħar taqsima tal-Previżjonijiet toffri projezzjonijiet kwantitattivi ta’ xejriet futuri fl-impjiegi — abbażi tal- previżjoni tal-Ħiliet tas-Cedefop...

Fil-jum Dinji kontra l-Kanċer , imfakkar kull sena fl-4 ta’ Frar, l-EU-OSHA hija impenjata li tipparteċipa fil-ġlieda kontra l-kanċer, li hija l-kawża primarja tal-fatalitajiet relatati max-xogħol fl-UE. L-istħarriġ riċenti dwar l-esponiment tal-Ħaddiema tal-EU-OSHA wera li r-radjazzjoni UV u l-emissjonijiet tal-magni tad-diżil huma l-esponimenti għar-riskju tal-kanċer l-aktar...

Ix-xogħol fuq pjattaforma diġitali huwa mudell ta’ impjieg li qed jikber f’diversi setturi tal-ekonomija, fejn ix-xogħol imħallas huwa organizzat permezz ta’ jew fuq pjattaforma online. Dan jipprovdi dħul aċċessibbli għas-suq tax-xogħol, speċjalment għal xi gruppi vulnerabbli , u joffri flessibbiltà. Madankollu, dan iġib miegħu riskji u sfidi għas-saħħa u s-sikurezza...

Film ġdid ta’ Napo jitfa’ l-attenzjoni fuq ir-riskju ta’ nirien u splużjoni fuq il-post tax-xogħol, u l-miżuri li jistgħu jittieħdu biex jitnaqqsu r-riskji. Biex in-nar jibda jew ikun hemm splużjoni, huma meħtieġa tliet elementi: sustanza fjammabbli (fjuwil), arja (ossiġnu), u sors ta’ tqabbid (sħana). U kwistjoni fundamentali fil-ġestjoni tar-riskju hija l-ħtieġa għal...

Innotajt? Is-sit web tagħna tal- Valutazzjoni tar-Riskju Interattiva Online għadda minn makeover diġitali, u mhuwiex biss dwar tfassil mill-ġdid modern. Bi 350 000 + valutazzjoni tar-riskju mwettqa u 341 għodda tal-OiRA li qed jintużaw sal-aħħar ta’ Novembru, qed naġġornaw is-sit web tal-OiRA biex inwittu t-triq għal ġestjoni aħjar tar-riskju għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post...

Is-suq tax-xogħol li qed jevolvi sar sors ta’ stress, ansjetà u kwistjonijiet oħra ta’ saħħa mentali għal ħafna nies. Il-ħaddiema bi status soċjoekonomiku baxx huma b’mod partikolari suxxettibbli li jesperjenzaw riskji psikosoċjali fuq il-post tax-xogħol, sitwazzjoni li ġiet aggravata mill- COVID-19 u mill-iżviluppi introdotti mid- diġitalizzazzjoni . F’rapport ġdid, l-EU-OSHA...