Punti ewlenin

09/10/2019

Xi gruppi ta’ ħaddiema jkunu f’riskju aktar minn oħrajn meta esposti għal sustanzi perikolużi. Dan jista’ jiġri minħabba li xi ħaddiema ma jkollhomx esperjenza, ma jkunux informati jew fiżikament ikunu aktar vulnerabbli. Raġunijiet oħra jinkludu tibdil frekwenti ta’ impjiegi, jew il-fatt li jkunu jaħdmu f’setturi fejn is-sensibilizzazzjoni tkun baxxa, jew inkella minħabba sensittività fiżjoloġika akbar jew differenti.

07/10/2019

Komunikazzjoni effettiva mal-udjenzi fil-mira tagħha hija kruċjali għall-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni tal-EU-OSHA. Approċċ pijunier għall-użu tal-Internet u l-midja soċjali ppermetta lill-EU-OSHA tiżviluppa u xxerred għodod innovattivi u tilħaq b’mod effettiv lill-komunità tal-OSH.

Aqra l-artiklu l-ġdid tagħna biex tkun taf aktar dwar kif l-EU-OSHA żviluppat il-preżenza online tagħha.

17/09/2019

Sitt organizzazzjonijiet ġew ippremjati u erba’ ġew imfaħħra fl-14-il skema ta’ Premjijiet ta’ Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa tal-EU-OSHA.

Il-kompetizzjoni 2018-19 tenfasizza prattika tajba fil-ġestjoni ta’ sustanzi perikolużi, u tirrikonoxxi organizzazzjonijiet li jieħdu approċċ proattiv u parteċipattiv biex jivvalutaw ir-riskji u jimplimentaw soluzzjonijiet.

Pages

Pages