Punti ewlenin

19/10/2020
Join our partners to mark the European Week

Il-Ġimgħa Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol ta’ din is-sena, li saret bejn it-19 u t-23 ta’ Ottubru 2020, qed tqajjem sensibilizzazzjoni dwar il-Kampanja 2020-22 li tnediet dan l-aħħar Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jnaqqsu l-Piż, li tiffoka fuq il-prevenzjoni ta’ disturbi muskoloskeletali (MSDs) relatati max-xogħol.

15/10/2020
Staying safe down on the farm

Il-biedja huwa settur b’waħda mill-ogħla rati ta’ disturbi muskoloskeletali (MSDs), peress li tradizzjonalment jinvolvi tagħbijiet tqal, movimenti ripetittivi u pożizzjonijiet statiċi. Dokument ġdid ta’ diskussjoni jħares lejn l-eżempju tar-reġjun tal-Marche fl-Italja biex jeżamina kif il-mekkanizzazzjoni tista’ tnaqqas il-fatturi tar-riskju tal-MSDs.

12/10/2020
Lighten the Load

Disturbi muskoloskeletali relatati max-xogħol (MSDs) huma l-fokus tal-aħħar Kampanja tal-EU-OSHA dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa, u b’raġuni tajba. Dawn il-kondizzjonijiet ta’ indeboliment, li jinkludu wgigħ fid-dahar u fl-għonq, huma l-mard l-aktar komuni fost il-ħaddiema fl-Ewropa.

Il-kampanja tnediet waqt konferenza stampa li fiha pparteċipaw l-Kummissarju Ewropew Nicolas Schmit, il-Ministru Federali Ġermaniż għax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali, Hubertus Heil u d-Direttur Eżekuttiv tal-EU-OSHA, Christa Sedlatschek.

10/10/2020

Kull 10 ta’ Ottubru jimmarka l-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali. Taħt it-tema ta’ din is-sena is-Saħħa Mentali għal Kulħadd. Investiment Akbar – Aċċess Akbar, stabbilit mill-Federazzjoni Dinjija għas-Saħħa Mentali, l-għan huwa li titqajjem sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ saħħa mentali fid-dinja kollha u dwar il-ħtieġa għal investiment akbar b’mod partikolari waqt il-pandemija tal-COVID-19 u wara.

05/10/2020

Wara l-posponiment tal-Kungress Dinji dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol XXII, se tinżamm laqgħa virtwali dwar is-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali (OSH) u COVID-19 fil-5 u fis-6 ta’ Ottubru 2020.

L-avveniment iħares lejn approċċ ta’ azzjoni globali għal postijiet tax-xogħol reżiljenti u sostenibbli permezz ta’ governanza tajba u djalogu soċjali b'saħħtu. Jesplora wkoll ir-relazzjoni bejn l-OSH, il-kontinwità tal-operat, u d-drittijiet tal-impjieg u tal-ħaddiema fid-dawl ta’ COVID-19.

25/09/2020

Id-diversità lingwistika rikka tal-Ewropa tirrappreżenta element ewlieni fil-wirt kulturali tal-kontinent li jrid jiġi ppreservat u msaħħaħ. Konsegwentement, kull 26 ta’ Settembru niċċelebraw il-Jum Ewropew tal-Lingwi.

Il-multilingwiżmu huwa pedament tal-ħidma tal-EU-OSHA sabiex il-postijiet tax-xogħol Ewropej isiru aktar siguri, aktar b’saħħithom u aktar produttivi. Dan jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-kisba ta’ aktar kondiviżjoni ta’ għarfien interkulturali u għat-tixrid ta’ messaġġi b’mod aktar effikaċi.

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

L-exoskeletri fuq il-post tax-xogħol huma apparat ta’ appoġġ li jintlibes li jistgħu jnaqqsu l-istrapazz fiżiku fuq il-post tax-xogħol. Dawn jistgħu joffru soluzzjoni fejn miżuri ta’ disinn tekniċi, organizzattivi jew ergonomiċi oħrajn ma jkunux biżżejjed. Madankollu, l-użu tagħhom għadu limitat. Disinn iċċentrat fuq il-bniedem u valutazzjoni tar-riskju bijomekkaniku huma kruċjali biex jiġu żgurati l-aċċettazzjoni u l-użu usa’ ta’ dan l-apparat, u l-effikaċja tiegħu fil-prevenzjoni tal-MSD.

Pages

Pages