Punti ewlenin

Inti organizzazzjoni jew kumpanija dinamika internazzjonali jew Ewropea b’attivitajiet f’diversi Stati Membri tal-UE? Tikkondividi l-viżjoni tagħna li nippromwovu ambjenti tax-xogħol aktar siguri, li jippromwovu aktar is-saħħa u li huma aktar produttivi? Jekk iva, nistednuk tieħu rwol attiv bħala sieħeb uffiċjali tal-kampanja fil-Kampanja tagħna dwar il-Postijiet tax-Xogħol li...

Bħala parti mill-attività tagħna biex nikxfu riskji emerġenti għas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH), aħna nippreżentaw dokument ta’ diskussjoni ġdid dwar inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord (jew droni) fuq il-postijiet tax-xogħol u l-implikazzjonijiet għas-sigurtà, is-saħħa, il-privatezza u r-responsabbiltà u l-indirizzar tar-riskji emerġenti. Id-dokument jesplora t...

Aktar minn wieħed minn kull għaxar ħaddiema fl-UE huwa impjegat fis- settur tas-saħħa u l-kura soċjali , li jkopri okkupazzjonijiet bħall-kura medika u residenzjali kif ukoll il-ħidma soċjali. Ir-riskji psikosoċjali huma partikolarment komuni fis-settur, inklużi ammonti kbar ta’ xogħol, vjolenza minn partijiet terzi, sigħat tax-xogħol irregolari u domandi ta’ xogħol emozzjonali...

Is-sit web ġdid fjamant għall-Kampanja 2023–25 Il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa li se tiffoka fuq it-teknoloġiji diġitali fuq il-post tax-xogħol huwa diġà fis-seħħ. Ħalli lilek innifsek tiġi ggwidat permezz ta’ ġid ta’ riżorsi u informazzjoni dwar din il-kampanja, u skopri r-riskji u l-benefiċċji tad- diġitalizzazzjoni fuq il-post tax-xogħol u kif jiġi...

It-trasformazzjonijiet rapidi tal-ambjenti tax-xogħol minħabba d- diġitalizzazzjoni u l-introduzzjoni ta’ forom ġodda ta’ xogħol, xprunati wkoll mill- COVID-19 , iwasslu għal sfidi ġodda tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). Fl-istess ħin, ir-riskji tradizzjonali u s-setturi ta’ riskju għoli bħall-minjieri, il-forestrija u l-kostruzzjoni ma għandhomx jiġu injorati...

Dan il-Jum Internazzjonali taż-Żgħażagħ, 12 ta’ Awwissu 2023, niċċelebraw il-potenzjal enormi taż-żgħażagħ biex isawru futur aktar ekoloġiku, aktar sostenibbli u aktar b’saħħtu għal kulħadd. L-introduzzjoni ta’ tranżizzjoni ekoloġika u diġitali teħtieġ approċċ olistiku lejn l-għoti ta’ ħiliet ekoloġiċi lill-ġenerazzjonijiet żgħażagħ u l-prijoritizzazzjoni tas-saħħa u s...

It-tibdil fil-klima huwa realtà li tista’ tikkomprometti l-ambjent tax-xogħol u s-sigurtà tal-ħaddiema. Iż-żieda fit-temperaturi toħloq riskju ta’ stress mis-sħana, li jaffettwa lill-ħaddiema f’diversi setturi. Il-gwida prattika dwar is-sħana fuq ix-xogħol tal-EU-OSHA — issa disponibbli f’aktar lingwi tal-UE — tipprovdi gwida prattika dwar kif jiġu mmaniġġjati r-riskji...

Xogħol ġust u protezzjoni soċjali effettiva huma fost il-prinċipji ewlenin tal- Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali . Il-Pilastru u l-Pjan ta’ Azzjoni approvat tiegħu jipproteġu lin-nies fuq il-post tax-xogħol, matul it-tfittxijiet ta’ impjieg, u fil-karriera u l-ħajja personali tagħhom. Biex tappoġġa dan, il-kampanja li tnediet reċentement Let’s make it work! , immexxija...

Bħala parti mill-programm ta’ riċerka tagħha biex ittejjeb il-konformità mar-regolamenti dwar is-sigurtà u s-saħħa u fuq il-post tax-xogħol (OSH) , l-EU-OSHA esplorat il-potenzjal tal-ktajjen ta’ provvista — ir-relazzjonijiet bejn ix-xerrejja u l-bejjiegħa — biex tippromwovi l-OSH. Bl-espansjoni tal-ambitu tar-riċerka lil hinn mir-relazzjonijiet tax-xogħol tradizzjonali, ġie...

Il-vjolenza minn partijiet terzi, bħal klijenti, pazjenti, studenti jew membri tal-pubbliku għandha impatt fuq firxa wiesgħa ta’ setturi u okkupazzjonijiet. Qed inniedu għodda ta’ Valutazzjoni tar-Riskju Interattiva Online (OiRA) biex tgħin lill-intrapriżi jidentifikaw u jimmaniġġjaw ir-riskji għas-sikurezza u s-saħħa assoċjati mal-vjolenza minn partijiet terzi, u jimplimentaw...