Punti ewlenin

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

L-avveniment fuq jumejn li sar f'Bilbao laqqa' flimkien lil dawk li jfasslu l-politika, lil imsieħba soċjali, lil punti fokali tal-EU-OSHA, lil sħab uffiċjali fil-kampanja, lil sħab tal-midja u lil partijiet interessati oħrajn biex jiġi ċċelebrat it-tmiem tal-kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi.

21/11/2019

© INSHT

Ir-rapport il-ġdid tagħna janalizza l-letteratura xjentifika dwar mard speċifiku relatat max-xogħol - bħal mard infettiv u allerġiji - ikkawżat mill-aġenti bijoloġiċi. Jinkludi wkoll is-sejbiet ta’ stħarriġ tal-esperti u evalwazzjoni ta’ sistemi użati mill-Istati Membri tal-UE biex jimmonitorjaw tali mard u esponimenti. Ir-rapport jipprovdi rakkomandazzjonijiet għal prattiki aħjar ta’ monitoraġġ, strateġiji ta’ prevenzjoni u politiki.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Li jkollok tħabbat wiċċek ma’ persuni diffiċli, movimenti ripetittivi tad-dirgħajn u tal-idejn, u l-irfigħ u t-trasport ta’ persuni jew tagħbijiet tqal għadhom ta’ spiss jiġu rapportati mill-intrapriżi bħala fatturi ta’ riskju għas-saħħa tal-ħaddiema fl-Ewropa. Dan huwa skont l-ewwel sejbiet tat-tielet Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-3).

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Ir-rapport ta' ħarsa ġenerali Ewropew komprensiv ġdid tagħna u s-sommarju janalizzaw kif l-MSDs jaffettwaw il-forza tax-xogħol, is-soċjetà u l-ekonomija Ewropej.

Dawn il-pubblikazzjonijiet huma parti minn proġett fuq skala kbira tal-UE-OSHA li għandhom l-għan li janalizzaw id-data nazzjonali u Ewropea dwar l-MSDs, l-impatt tagħhom fuq is-saħħa u x-xogħol, il-fatturi ta’ riskju, u l-miżuri ta' prevenzjoni u ta’ ritorn għax-xogħol.

12/11/2019

L-EU-OSHA u s-sħab u l-partijiet ikkonċernati tagħha jiltaqgħu f'Bilbao għall-aħħar pass importanti tal-kampanja 2018-19 - Il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi.

Is-summit jiċċelebra l-kisbiet tal-kampanja u jagħti lid-delegati l-opportunità li jikkondividu esperjenzi u l-aħjar prattika dwar is-sostituzzjoni ta’ sustanzi perikolużi, billi jiġi minimizzat l-esponiment għall-karċinoġeni u l-isfidi għal prevenzjoni effettiva.

07/11/2019

Il-pjattaforma għall-Valutazzjoni tar-Riskju Interattiva Online tal-EU-OSHA - OiRA - kienet kisba kbira fil-25 sena tal-Aġenzija għall-promozzjoni u l-iffaċilitar ta’ valutazzjoni u ġestjoni tar-riskju effettivi fuq il-post tax-xogħol.

Il-pjattaforma li hi bbażata fuq il-web u hi faċli għall-utent tgħin lin-negozji minn madwar l-Ewropa, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u mikro (MSEs), jivvalutaw u jimmaniġġjaw is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) f’firxa ta’ setturi u f’bosta lingwi Ewropej.

05/11/2019

Bird Island ta’ Sergio da Costa u Maya Kosa ħa t-titlu tal-aħjar film dwar suġġett relatat max-xogħol fil-Festival Internazzjonali ta’ Leipzig għad-Dokumentarji u l-Films (DOK Leipzig).

Il-film rebbieħ jindirizza r-riabilitazzjoni billi joħloq analoġija li ssaħħar bejn il-paċenzja u l-kura meħtieġa biex jiġi żgurat l-irkupru ta’ għasafar midruba f’xi santwarju u ta’ żagħżugħ li jerġa’ lura għax-xogħol wara marda fit-tul.

Pages

Pages