Szemináriumi jelentések

Image
Seminar reports

A figyelemfelkeltésre és az információ, a helyes gyakorlat és szaktanács széles hallgatósági körrel való megosztására irányuló küldetésünk részeként egész évben sok eseményt szervezünk. Idetartoznak az érdekelt feleinket munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szakemberekkel a kiadványainkban található következtetések bemutatása és megvitatása céljából összehozó kis szemináriumok, a fókuszpontjainkkal közösen szervezett tagállami szintű események, a nagy nemzetközi konferenciákon, mint például a Világkongresszuson tartott szimpóziumok, vagy európai csúcstalálkozóink, amelyek az „Egészséges munkahelyek”kampányaink végét jelzik.

Még legnagyobb eseményeinkre sem tudjuk az összes érdeklődőt meghívni, ezért ennek a szekciónak az a célja, hogy lehetőséget adjon a „virtuális” részvételre: itt megtalálja az előadók által tartott prezentációkat, az egyes prezentációk után lezajló viták összefoglalását, és az eseményre vonatkozó általános következtetéseket. Amikor csak forrásaink engedik, az összefoglalók az EU összes hivatalos nyelvén megjelennek.

2014 - Seminars

2012 - Seminars