Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi e-eszközök

Image

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) előretörése egyre több online hozzáférhető, interaktív eszköz (e-eszköz) megjelenéséhez vezetett, és ez alól a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi ágazat sem kivétel. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területének számos résztvevője mutatott már korábban is érdeklődést ezen technológiák és az általuk kínált lehetőségek iránt, és az elmúlt években igen sok munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi e-eszköz fejlesztésére került sor. Ennek jelentős mozgatórugója a jogszabályoknak való megfelelés egyszerűbbé és könnyebbé tétele, valamint a biztonsági és egészségvédelmi kultúra előmozdítása iránti igény volt — különösen a mikro- és kisvállalkozások körében.

Mi az, hogy e-eszköz?

Az e-eszköz egy olyan szoftver, amely asztali számítógépen, telefonon, táblagépen vagy bármely más elektronikus eszközön, az interneten futtatható. Ezeket az eszközöket az „e” — mint „elektronikus” — jelöléssel különböztetjük meg a hagyományos, papíralapú eszközöktől vagy kiadványoktól.

Az e-eszközök interaktív eszközök. Először is, szükség van a felhasználó által megadott információkra; ez történhet bizonyos ismeretek közlése formájában (pl. jelölőnégyzetek vagy adatmezők kitöltésével), vagy környezeti mérések betáplálásával (pl. zaj- vagy fényszint mérése okostelefonnal). Ezen adatok alapján az eszköz személyre szabott információt küld a felhasználó számára (pl. végigvezeti egy döntéshozatali folyamaton). E tekintetben az e-eszköz eltér az olyan statikus vagy passzív eszközöktől, mint a hagyományos tájékoztatók, jegyzékek vagy akár e-útmutatók.

A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi e-eszközök a foglalkozási kockázatok kezelését segítő támogatást és/vagy erőforrásokat biztosítanak a különböző szervezeteknek (elsősorban a mikro- és kisvállalkozások számára, mivel leginkább ezeknek van szükségük ezekre az eszközökre). E-eszközök azonban számos különböző célra fejleszthetők; lehetnek sokféle felhasználót magában foglaló közönségnek szóló, nagyon általános eszközök éppúgy, mint sokkal konkrétabb célt szolgáló, személyre szabott eszközök. Például:

 • segíthetik a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jogszabályok végrehajtását (segíthetik a munkahelyi biztonság és egészségvédelem fő érintettjeit jogszabályi kötelezettségeik betartásában);
 • segíthetnek a megelőzési kultúra előmozdításában (tudatosságnövelési, tájékoztatási célok);
 • szolgálhatnak oktatási célokat (pl. e-tanulás).

Az e-eszközök előnyei

A különböző szervezetek vagy egyéni felhasználók számára a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi e-eszközök:

 • lehetőséget nyújtanak a mikro- és kisvállalkozások számára, lehetővé teszik a házon belüli munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatmegelőzést;
 • előmozdítják a vállalkozások működését (az elektronikus formátumban elérhető adatok könnyebben közölhetők és elemezhetők, mint a papíralapúak);
 • segítséget jelentenek a munkahelyi veszélyek és kockázatok azonosításában;
 • előmozdítják a kockázatértékelési folyamatot;
 • bemutatják a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi problémák lehetséges megoldásait;
 • támogatják a munkahelyi megelőző intézkedések végrehajtását;
 • könnyen használhatóak, interaktívak, könnyen hozzáférhetőek.

A papíralapú eszközökkel ellentétben az e-eszközök használata nyomon követhető. Az e-eszközök hatékonyságáról és funkcionalitásáról kérhető visszajelzés is. Sőt, az e-eszközök alkalmazásának eredménye (pl. statisztikák) projektmutatóként is felhasználható, például anonim adatai felhasználásával nyomon követhető a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi politika eredményessége.

A közvetítők és a politikai döntéshozók a tudatosság növelése érdekében is alkalmazhatnak e-eszközöket (pl. egy-egy kampány során), amelyek mobilizálhatnak különböző érdekelt feleket (pl. szociális partnereket, felügyelőségeket).

Végül a fiatalok (munkavállalók, tanulók) kedvelik az e-eszközöket, amelyek az online (interneten, közösségi médián keresztül) történő elterjedésüknek és terjesztésüknek köszönhetően nagyon sokszínű közönséghez elérnek.

Az e-eszközökhöz kapcsolódó kihívások

Az e-eszközök fejlesztése során számos tényezőt figyelembe kell venni:

 • Milyen technológiára van szükség? Tárhely, többféle eszköz és operációs rendszer – ezeket a szempontokat például mind figyelembe kell venni.
 • Milyen fejlesztési és fenntartási költségek merülhetnek fel? Az e-eszközök fejlesztési költsége a papíralapú eszközökével összevetve általában alacsony (azaz nincsenek nyomtatási, terjesztési vagy tárolási költségek). Az eszköz kifejlesztését követően azonban kiderülhet, hogy új funkciókra (például nagyobb interaktivitásra) van szükség, amelyek kialakítása növelheti a költségeket és a fejlesztésre fordított időt. Az e-eszközök karbantartásának és frissítésének is vannak költségei.
 • Internetalapú vagy mobil alkalmazásként lesz használható az eszköz? Vannak e-eszközök, amelyek internetkapcsolat nélkül, „önmagukban” futtathatók telefonon, míg mások reagáló weboldal formájában működnek, amihez viszont internetkapcsolatra van szükség. A reagáló weboldalak sikeressége könnyebben megítélhető, mint a mobil alkalmazásoké, de nem biztos, hogy a felhasználó mindig csatlakozni tud az internethez. A megfelelő opció kiválasztásakor elsősorban a felhasználót kell figyelembe venni.
 • Ki rendelkezik a tulajdonjogokkal? E téren gyakran merülnek fel bizonytalanságok és nehézségek.
 • Rendezettek-e a szerzői jogi kérdések (pl. szoftver, tartalom, fotók)? A papíralapú kiadványok és az e-eszközök esetében eltérőek a szerzői jogokra vonatkozó szabályok, ezért gyakran jogi segítséget kell igénybe venni e kérdések rendezése érdekében.

Bár az e-eszközök karbantartása és folyamatos frissítése költséges lehet, az ismeretek és a bevett módszerek megosztásával a felmerülő költségek minimalizálhatók.

Az EU-OSHA és az e-eszközök

Az EU-OSHA úgy véli, hogy a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi e-eszközök alapvető segítséget nyújtanak abban, hogy munkahelyeink biztonságosabbak és egészségesebbek legyenek. Ezért elkötelezetten ösztönzi új munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi e-eszközök fejlesztését, valamint a meglévőek támogatását, előmozdítását és terjesztését. Az EU-OSHA a nem profitorientált, nem kereskedelmi célú, a felhasználók számára ingyenesen elérhető munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi e-eszközökre összpontosít.

Az EU-OSHA az alábbiak révén vesz részt munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi e-eszközök fejlesztésében:

 • érdekelt felek (fejlesztők, támogatók, szakértők, felhasználók) összekapcsolása az igények és a nehézségek megvitatása érdekében;
 • az e-eszközök fejlesztésével kapcsolatos információk és ismeretek megosztása;
 • az e-eszközök fejlesztésével kapcsolatos helyes gyakorlatok egymás közötti cseréje;
 • az e-eszközök fejlesztése során felmerülő kihívások azonosítása;
 • támogatás és éves találkozók;
 • az eszközök átruházhatóságával kapcsolatos információ terjesztése.

Az EU-OSHA az alábbiak révén támogatja a meglévő eszközöket:

 • az e-eszközök támogatása OSHwiki cikkeken keresztül;
 • a meglévő eszközök más intézmények, szervezetek és tagállamok általi megosztásának, beépítésének és személyre szabásának ösztönzése;
 • keresztpromóciós platformként való működés (azaz az eszközöket más projektekben vagy kampányokban is alkalmazzák/támogatják).

Tudjon meg többet az e-eszközökkel kapcsolatban az EU-OSHA irányításával rendezett eseményekről és workshopokról.

Olvassa el az e-eszközökre vonatkozó OSHwiki cikkeket: SEIRICH – a munkahelyi környezetben jelen lévő vegyi anyagok értékelésére szolgáló eszköz és SUBSPORT – helyettesítő anyagok használatát támogató portál.