Nemzeti fókuszpontok

Image

Az EU-OSHA minden tagállamban rendelkezik nemzeti fókuszponttal, amelyek adatai szabadon hozzáférhetők.

Az EU-OSHA adott országon belüli hivatalos képviseletét a helyi kormány javaslata alapján ellátó fókuszpontok általában a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén illetékes nemzeti hatóságok is egyben, valamint az EU-OSHA munkaprogramjainak elsődleges végrehajtói.

Mi a nemzeti fókuszpontok jogalapja?

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet nemzeti fókuszpontok létrehozását írja elő, amelyeket nemzeti hatóságok vagy egy általuk kijelölt intézmény koordinál.

A nemzeti jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal összhangban a nemzeti hatóságok figyelembe veszik a nemzeti szintű szociális partnerek véleményét.

Hogyan működnek a nemzeti fókuszpontok?

Minden fókuszpont igazgatja a saját, a kormányból, szerveiből és a munkaadói, valamint a munkavállalói képviselőkből álló háromoldalú hálózatát. A nemzeti hálózat az adott tagállami helyzetet tükrözi, és nem az EU-OSHA határozza meg a felépítését.

A hálózat hozzájárul az EU-OSHA munkájához és a termékek, valamint az információk nemzeti érdekelt felek részére történő terjesztésének mechanizmusához. A fókuszpontok emellett aktívan részt vesznek az EU-OSHA kampányok tervezésében és végrehajtásában, valamint a nemzeti szakértőknek az ügynökség csoportjaiba és szemináriumaira történő kinevezésében.

Mi a helyzet a harmadik országokkal?

Norvégia, Izland és Liechtenstein EGT-ország lévén szintén rendelkezik nemzeti kapcsolattartó pontokkal, amelyek teljes mértékben részt vesznek az EU-OSHA fókuszpontokból álló hálózatában. Ezek az országok ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint a tagállamok. EFTA-tagországként Svájc szintén része az EU-OSHA fókuszpontokból álló hálózatának.

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) által finanszírozott program révén az EU-OSHA a Nyugat-Balkánon és Törökországban is rendelkezik nemzeti kapcsolattartó pontokkal. A programban jelenleg az alábbi országok vesznek részt: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó (az ENSZ BT 1244(1999) határozatában foglaltak szerint), Montenegró, Szerbia és Törökország.

Az együttműködés célja ezen országok felkészítése arra, hogy a jövőben teljes mértékben részt vehessenek az EU-OSHA hálózatában, és közreműködjenek a kockázatmegelőzési kultúra fejlesztésében. A támogatott tevékenységek körébe általában információcsere, valamint a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás tartozik az Egészséges munkahelyek kampányokkal összhangban.