You are here

Nemzeti fókuszpontok

National Focal Points

Az EU-OSHA minden tagállamban rendelkezik nemzeti fókuszponttal, amelyek adatai szabadon hozzáférhetők.

Az EU-OSHA adott országon belüli hivatalos képviseletét a helyi kormány javaslata alapján ellátó fókuszpontok általában a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén illetékes nemzeti hatóságok is egyben, valamint az EU-OSHA munkaprogramjainak elsődleges végrehajtói.

Mi a nemzeti fókuszpontok jogalapja?

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet nemzeti fókuszpontok létrehozását írja elő, amelyeket nemzeti hatóságok vagy egy általuk kijelölt intézmény koordinál.

A nemzeti jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal összhangban a nemzeti hatóságok figyelembe veszik a nemzeti szintű szociális partnerek véleményét.

Hogyan működnek a nemzeti fókuszpontok?

Minden fókuszpont igazgatja a saját, a kormányból, szerveiből és a munkaadói, valamint a munkavállalói képviselőkből álló háromoldalú hálózatát. A nemzeti hálózat az adott tagállami helyzetet tükrözi, és nem az EU-OSHA határozza meg a felépítését.

A hálózat hozzájárul az EU-OSHA munkájához és a termékek, valamint az információk nemzeti érdekelt felek részére történő terjesztésének mechanizmusához. A fókuszpontok emellett aktívan részt vesznek az EU-OSHA kampányok tervezésében és végrehajtásában, valamint a nemzeti szakértőknek az ügynökség csoportjaiba és szemináriumaira történő kinevezésében.

Mi a helyzet a harmadik országokkal?

EGT-államként Norvégia, Izland és Liechtenstein szintén rendelkezik nemzeti fókuszponttal, amelyek teljes körűen részt vesznek az EU-OSHA fókuszponthálózatában, és a tagállamokkal azonos elbánásban részesülnek. Az EFTA tagjaként Svájc is részes fele az EU-OSHA fókuszponthálózatának.

Az EU-OSHA az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz által érintett országok – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Törökország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, az ENSZ BT 1244/99. határozatában foglaltak szerinti Koszovó, Montenegró és Szerbia – fókuszpontjait is támogatja.