A szociális jogok európai pillérének támogatása

Image

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) teljes mértékben támogatja a szociális jogok európai pillérét a biztonságos, egészséges és jól alkalmazkodó munkahelyek megteremtéséért Európában.

Az európai pillér, melyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2017. november 17-én közösen hirdetett ki, a munkavállalók magas szintű védelmét szorgalmazza, az érintettek korától, foglalkozásától vagy egészségügyi (munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi) kockázatoktól függetlenül.

Ez különösen fontos az európai pillér keretében, mivel alapvető szociális jogokat kíván biztosítani, ideértve a tisztességes munkahelyi körülményeket, az esélyegyenlőséget és a munkaerőpiachoz való hozzáférést. Amint ezt a húsz alapelv egyike meghatározza A munkavállalóknak joguk van arra, hogy a munkakörnyezetet szakmai szükségleteikhez igazítsák és ahhoz, hogy ezáltal részvételüket a munkaerőpiacon meghosszabbítsák”.

A hosszabb ideig tartó és egészségesebb, munkával töltött évek csökkenthetik a bizonytalanságot amellett, hogy javítják a termelékenységet. A megfelelő munkahelyi biztonság és egészség kétség kívül számos előnnyel jár, mint például a betegség miatti távollét és az egészségügyi költségek csökkentése, az idősebb munkavállalók foglalkoztatásban tartása, a hatékonyabb munkamódszerek és technológiák ösztönzése, valamint a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly elérése.

A szociális jogok európai pillérének létrehozása felé

A szociális jogok európai pilléréről szóló összes promóciós anyag letöltése