A biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az európai irányelvek minimumkövetelményeket és alapvető elveket határoznak meg, így például a megelőzés és a kockázatértékelés elvét, valamint megállapítják a munkáltatók és az alkalmazottak kötelezettségeit. Egy sor európai iránymutatás ezenkívül az európai irányelvek, valamint az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott európai szabványok végrehajtásának megkönnyítésére törekszik.

A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának (Európai Bizottság) honlapján olvashatók további információk. Az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiája olyan stratégiai célkitűzéseket határoz meg, amelyek célja a munkahelyi balesetek és megbetegedések eseteinek csökkentése Unió-szerte.

Az alábbi részek az európai jogszabályokról, azok végrehajtásáról és a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó egyéb gyakorlati dokumentumokról témakörök szerint nyújtanak tájékoztatást.