A biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153. cikke alapján a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén közösségi intézkedések széles körét fogadták el. Az európai irányelvek jogilag kötelező erejűek. Ezeket az irányelveket a tagállamoknak át kell ültetniük a nemzeti jogukba.

Az európai irányelvek minimumkövetelményeket és alapvető elveket határoznak meg, így például a megelőzés és a kockázatértékelés elvét, valamint megállapítják a munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségeit. Egy sor európai iránymutatás az európai irányelvek, valamint az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott európai szabványok végrehajtásának megkönnyítésére törekszik.

A szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési tervben bejelentett EU 2021–2027-es munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keret meghatározza a munkavállalók egészségének és biztonságának javításához szükséges kulcsfontosságú prioritásokat és intézkedéseket. A stratégiai keret háromoldalú megközelítést alkalmaz, és három fő célkitűzésre összpontosít: a változások előrejelzésére és kezelésére, a megelőzés növelésére és a felkészültség fokozására.

A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos bővebb információk az Európai Bizottságnak a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága honlapján olvashatók.

Az alábbi részek az európai jogszabályokról, azok végrehajtásáról és a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó egyéb gyakorlati dokumentumokról témakörök szerint nyújtanak tájékoztatást.