A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendeleteknek való megfelelés javítása

© EU-OSHA/Jim Holmes

Ahogy folyamatosan változik a munka szerkezete, szervezése és ellenőrzése, egyre fontosabbá válik annak biztosítása, hogy a vállalkozások teljesíteni tudják a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (OSH) rendeletek szerinti kötelezettségeiket. Az EU-OSHA munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendeleteknek való megfelelést támogató tevékenysége (2021-2024) a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági normáknak való megfelelést befolyásoló tényezőket vizsgálja azzal a céllal, hogy olyan szervezeti környezetet mozdítson elő, amely támogatja a vállalatoknak a munkavállalók biztonságára és egészségvédelmére irányuló erőfeszítéseit.

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak való megfelelés javítása a vállalatoknál

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak való megfelelés kihívást jelenthet, különösen a mikro- és kisvállalkozások (mkv-k) számára. Az EU-OSHA korábbi kutatásai azonban rámutattak, hogy bizonyos külső tényezők erőteljesen befolyásolják a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak való megfelelést:

  • a rendeletek érvényesítése
  • az ellátási lánc hatásai
  • külső munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szolgálatok
  • társadalmi vagy ágazati normák
  • pénzügyi támogatás.

E tevékenység célja, hogy a rendelkezésre álló támogatási típusok áttekintésén és a megfelelés támogatására irányuló innovatív stratégiák feltárásán keresztül nyomon kövesse ezeket a megállapításokat. Jóllehet a középpontban a mikro- és kisvállalkozások állnak, a nagyobb vállalatoknak a megfelelőséget elősegítő környezet megteremtésében játszott fontos szerepét is figyelembe veszik.

A kutatási program fázisai

Az első, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendeleteknek való megfelelésről szóló átfogó elemzést követően két fő kutatási területet határoztak meg további mélyreható kutatások készítése céljából:

  • Az első terület a munkahelyi egészségvédelem és biztonság előmozdításának piaci alapú megközelítéseivel kapcsolatos, és olyan szakpolitikákat és stratégiákat vizsgál, amelyek az ellátási láncon belüli kapcsolatokra hatnak a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendeletek betartásának javítása érdekében, különös tekintettel az agrár-élelmiszeripari és az építőipari ágazatra.
  • A második terület az állami befolyásra, azaz a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendeleteknek való megfelelés biztosítására irányuló szabályozási és végrehajtási megközelítésekre összpontosít, a felügyelőségek és a megelőzési szolgálatok által a munkahelyi egészségvédelem és biztonság támogatása érdekében elfogadott innovatív gyakorlatok azonosítása érdekében.

A Covid19 hatása a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendeleteknek való megfelelésre

Az átfogó elemzés megállapítja továbbá, hogy meg kell vizsgálni, hogy a Covid19 által támasztott kihívások hogyan befolyásolják a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendeleteknek való megfelelést. Ez leginkább az agrár-élelmiszeripari és az építőipari ágazatoknál válik nyilvánvalóvá, mivel a világjárvány és az ellátási láncokban előforduló zavarok az ezekben az ágazatokban dolgozókat érintik leginkább. A kutatás célja, hogy információkkal szolgáljon olyan szakpolitikák kidolgozásához, amelyek javítják a munkakörülményeket azáltal, hogy segítik a vállalkozásokat a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendeleteknek való megfelelésben.