You are here

Veszélyes anyagok

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Veszélyes anyag – olyan folyékony, gáz vagy szilárd halmazállapotú anyag, amely a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyezteti – szinte minden munkahelyen előfordul. Európa-szerte munkavállalók milliói érintkeznek olyan vegyi vagy biológiai anyagokkal, amelyek ártalmasak lehetnek.

Az Európai Unió munkavállalóinak 15%-a kezel veszélyes anyagokat munkája során, míg másik 15% számol be arról, hogy füstöt, gőzöket, illetve különböző porokat lélegez be a munkahelyén.

Néhány különösen veszélyes anyag – például a tüdőrákot és más halálos légzőszervi megbetegedést okozó azbeszt – ma már tiltott, vagy csak szigorú ellenőrzés mellett használható. Más káros anyagokat azonban még mindig széles körben alkalmaznak; a jelenlegi jogszabályok értelmében azonban az ezekhez kapcsolódó kockázatokat megfelelő módon kezelni kell.

Egészségügyi veszélyek

A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés által esetlegesen okozott egészségügyi problémák az enyhe szem- és bőrirritációtól az olyan súlyos esetekig terjedhetnek, mint a születési rendellenességek és a rák. A hatások lehetnek akutak vagy hosszú távúak, és egyes anyagok hatásai halmozódhatnak is. A leggyakrabban előforduló veszélyek a következők:

Biológiai anyagok

A baktériumok, vírusok, gombák és paraziták számos ágazatban megtalálhatók. Ezek általában láthatatlanok, ami azzal jár, hogy az általuk okozott veszélyre esetleg nem is gondolunk.

Egyes ágazatok munkavállalói különös mértékben ki vannak téve bizonyos káros biológiai anyagoknak:

 • Egészségügy
 • Mezőgazdaság
 • Állat-egészségügyi szolgálatok
 • Takarítás és karbantartás
 • Szennyvíz- és hulladékgazdálkodás
 • Kertészet
 • Laboratóriumi munka

Ha még többre kíváncsi, tekintse át a következőket:

A biológiai anyagokra vonatkozó egyéb kiadványok:

Felmerülő kockázatok

Az új technológiák, a bővülő ágazatok és a munkaszervezés módjának megváltozása következtében nőhet a biológiai vagy vegyi anyagok által okozott károk kockázata. A környezetvédelmi ágazatban például az innovatív technológiák alkalmazása nyomán előfordulhat, hogy nem megfelelően értelmeznek egyes kockázatokat. Hogy másik példát is említsünk, egyre több munkavállaló van veszélyes anyagoknak kitéve a szolgáltatási ágazatban is, így például az otthoni ápolásban vagy a hulladékgazdálkodásban dolgozók, ahol a kitettség mértéke ugyan változó, de a szóban forgó veszélyekkel kapcsolatos tudatosság szintje alacsony. Fontosabb, mint valaha, hogy a munkáltatók és a munkavállalók megértsék a potenciális kockázatokat, és megtegyék a kellő megelőző intézkedéseket.

Tudjon meg többet a felmerülő kockázatokról, a zöld munkahelyekről és a nanoanyagokról.

Bővebb információ a felmerülő kockázatokról:

Tanácsok munkáltatók számára

A munkavállalók veszélyes anyagoktól való megvédése érdekében első lépésként kockázatértékelést kell végezni. Ezután intézkedéseket kell hozni a kockázatok megszüntetése, vagy a lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében. Végül rendszeresen ellenőrizni kell az így kialakított helyzetet, és felül kell vizsgálni a bevezetett intézkedések hatékonyságát.

A tagállamok számos különböző modellt dolgoztak ki, amelyek célja a kis- és középvállalkozások kockázatértékelésének megkönnyítése. Tudjon meg többet az OSHwiki weboldalán a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatkezelésről.

A munkáltatóknak a sérülékeny csoportokat – például a fiatalokat, a várandós vagy szoptató nőket – is figyelembe kell venniük, akik megkülönböztetett védelmét törvény írja elő.

Megelőző intézkedések

Az európai jogszabályok meghatározzák azon intézkedések rangsorát, amelyeket a munkáltatóknak a munkavállalók tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok ellenőrzéséhez meg kell hozniuk. Az ellenőrzési intézkedések rangsorában első helyen a kizárás és a helyettesítés áll.

Megfelelő kommunikáció

Biztonságuk garantálása érdekében a munkavállalókat tájékoztatni kell az alábbiakról:

 • a munkáltatójuk kockázatértékelésének megállapításai;
 • a veszélyek, amelyeknek ki vannak téve és a hatások, amelyek érhetik őket;
 • mit kell tenniük saját biztonságuk és mások biztonságának megőrzése érdekében;
 • hogyan ellenőrizhető és ismerhető fel, ha az események kedvezőtlenül alakulnak;
 • kit kell értesíteniük a következőkkel kapcsolatos problémákról:
 • az expozícióellenőrzés vagy egészségügyi felülvizsgálat eredményei;
 • karbantartási munkák esetében hozandó megelőző intézkedések;
 • elsősegélynyújtás és vészhelyzeti eljárások.

Olvassa el az EU-OSHA veszélyes anyagokról és a sikeres munkahelyi kommunikációról szóló e-tájékoztatóját.

Jogi biztosítékok

Jogszabályi előírás, hogy az Európai Unióban a munkáltatók kötelesek megvédeni munkavállalóikat a veszélyes anyagok okozta ártalomtól a munkahelyen. A munkáltatók kötelesek kockázatértékelést végezni és annak alapján cselekedni. Kötelesek továbbá felvilágosítást és képzést biztosítani a munkavállalók számára a veszélyes anyagokról és melléktermékekről. Nézzen utána a vonatkozó uniós jogszabályok összefoglalóinak.

Az Európai Unió munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályait beépítették a nemzeti jogszabályokba, de a tagállamoknak a munkavállalók védelme érdekében joguk van további, illetve szigorúbb rendelkezések meghatározására. Ezért fontos, hogy a vállalkozások ellenőrizzék az egyes országokban alkalmazandó egyedi jogszabályokat.

Tudjon meg többet az alábbiakról: