You are here

Sajtószoba

Újdonságok
22/01/2019

Ez a kiadvány azon új módszerek kidolgozását írja le, amelyekkel felmérhető az EU-ban a veszélyes anyagoknak kitett munkavállalók száma és a kitettség mértéke. A tanulmány azon anyagok és ágazatok azonosítására irányult, amelyek a legnagyobb kockázatot jelentik a munkavállalók számára, és a tendenciák alakulását vizsgálta.

A cél nem csupán a veszélyes anyagok használatának áttekintése volt, hanem olyan módszertan létrehozása is, amelyet újra lehetne használni a jövőbeli tendenciák és fejlemények nyomon követésére.

Sajtóközlemények

14/12/2018 - 01:30

Egy új jelentés egy olyan nagyszabású projekt eredményeit részletezi, amelyben az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) európai szakértőket és döntéshozókat hívott össze az új kockázatok és foglalkozási megbetegedések korai felismerésére szolgáló figyelmeztető és jelzőrendszerek megvizsgálása és megvitatása céljából.

29/11/2018 - 01:45

Az új jelentésben az EU-OSHA közzéteszi egy jelentős, kétéves projekt eredményeit, amelyekkel előrevetítheti a digitalizálás hatásait az uniós munkahelyi biztonságra és egészségre. Ezen előrejelzési projekt végső eredményei kiemelik az IKT-alapú technológiák fejlődését, ezeknek a technológiáknak a munka jellegére és szervezésére gyakorolt lehetséges hatását, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó várható kihívásokat és lehetőségeket.