Az Európai Parlament kísérleti projektje: Az idősebb munkavállalók munkahelyi egészsége és biztonsága

A „Biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet minden életkorban! – munkahelyi biztonság és egészségvédelem az idősödő munkaerő tükrében” című projektet az Európai Parlament kezdeményezte és finanszírozta (lásd az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 2012.02.29-i II/230-II/231. számát), és az Európai Bizottság megbízásából az EU-OSHA bonyolította le.

Az Európai Parlament célja egyfelől annak feltárása volt, hogy figyelembe véve az idősödő munkaerő jelentette kihívásokat, hogyan lehetne javítani a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet, másfelől pedig az, hogy hozzájáruljon e terület szakpolitikai fejlődéséhez. Az ügynökség által lebonyolított projekt átfogó képet ad az idősödéssel, a munkával, a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kérdésekről, és elemzi a munkaerő idősödéséhez kapcsolódóan Európa-szerte bevezetett szakpolitikai intézkedéseket és kezdeményezéseket. A projekt az Eurofound fenntartható munkavégzéssel kapcsolatos kutatását is figyelembe vette.

A projekt legfontosabb eredményei interaktív vizuális bemutató formájában megtekinthetők, ideértve a demográfiára, a foglalkoztatásra, a munkakörülményekre és az egészségre vonatkozó adatokat, valamint az idősödő munkaerő jelentette kihívások kezelésére törekvő európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi példákat és szakpolitikai intézkedéseket. 

A projekt keretében készült jelentések:

ÁLTALÁNOS ELEMZÉS

Biztonságosabbés egészségesebb munkavégzés minden életkorban – Végleges átfogó elemző jelentés – a jelentés összefoglalja a projekt eredményeit, valamint a különböző szintű és típusú közönségnek szóló szakpolitikai iránymutatásokat és ajánlásokat.

 

AZ IDŐSÖDŐ MUNKAERŐ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI VONATKOZÁSAI

Az idősödő munkaerő: munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági vonatkozások – kutatási áttekintés. Statisztikák elemzésén alapuló összefoglaló, amely áttekinti a témával kapcsolatban rendelkezésre álló információkat.

A nők és az idősödő munkaerő: munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi vonatkozások – kutatási áttekintés. Statisztikák elemzése alapján

 

SZAKPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK, STRATÉGIÁK ÉS PROGRAMOK

Elemző jelentés a népesség és a munkaerő idősödésével kapcsolatos európai uniós és tagállami szakpolitikai intézkedésekről, stratégiákról és programokról – a jelentés azokról a kihívásokról szól, amelyeket a munkaerő idősödése okoz a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint az azt érintő szakpolitikai területeken, így a foglalkoztatás és a szociális ügyek, a közegészségügy és az oktatás terén.

 

REHABILITÁCIÓ ÉS VISSZATÉRÉS A MUNKÁBA 

Rehabilitáció és visszatérés a munkába: elemző jelentés az EU és a tagállamok politikáiról, stratégiáiról és programjairól.

A rehabilitációval és a munkába való visszatéréssel kapcsolatos kutatások áttekintése – statisztikák elemzése révén, a területtel kapcsolatos ismeretek és ajánlások összefoglaló áttekintése

9 esettanulmány a rehabilitációs/munkába való visszatérést segítő programokról részletes leírások többek között szakemberek, érdekelt felek vagy résztvevők véleményének bemutatásával.

 

A NEMZETI KÉP

Biztonságosabb és egészségesebb munkavégzés minden életkorban – országonkénti bontás – az információt az országok szakértői gyűjtötték össze statisztikák elemzése alapján, majd tíz tagállam munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi közvetítői és szakemberei segítségével szervezett vitacsoportok véleményével egészítették ki

Az országonkénti bontás nyelvi változatai

 

HELYES GYAKORLATOK ÉS FORRÁSOK

Biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet minden életkorban: elemzés a munkahelyi bevált gyakorlatokról és a támogatási igényekről – a jelentés az esettanulmányok és a kvalitatív kutatás eredményeit összegzi.

24 esettanulmány a munkahelyi bevált gyakorlatokról – az esettanulmányokban olyan személyek tapasztalatai szerepelnek, akik kisvállalkozásokban érintettként jól ismerik azok szempontjait és igényeit.

Biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet minden életkorban! A munkahelyek által használható források áttekintése

 

Többnyelvű e-útmutató a munkahelyi biztonság és egészségvédelem idősödő munkaerővel összefüggő kezeléséről

Az érdekelt felek konferenciája

2015. szeptember 22-én konferenciát rendeztek az érdekelt felek számára Brüsszelben, ahol a felszólalók a tagállami és uniós szakpolitikai döntéshozókból álló hallgatóság előtt ismertették a projekt legfontosabb eredményeit és következtetéseit.

Bővebben a konferenciáról

Ez a projekt háttéranyagok biztosításával támogatja a 2016/2017. évi „Egészséges munkahelyet minden életkorban!” című egészséges munkahelyek kampányt