Beszerzés

Image
Procurement. Workers in an office

Az EU-OSHA-nak a szervezete fenntartásához és a működéséhez folyamatosan szüksége van árukra és szolgáltatásokra. A pályáztatás olyan szervezett keretek között lebonyolított eljárás, amelynek révén lehetőség van a piaci szereplőkkel konzultálni ezen áruk és szolgáltatások beszerzéséről.

A szerződések versenyeztetése két célt szolgál:

  • a műveletek átláthatóságát;
  • és hogy a kívánt minőségű szolgáltatások, termékek és munka a legjobb áron legyen elérhető

Az alkalmazandó jogszabályok, nevezetesen a közbeszerzésről szóló 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet kötelezi az EU-OSHA-t, hogy azonos feltételek mellett garantálja a lehető legszélesebb körű részvételt a pályázati eljárásokban és szerződésekben.

Itt találhat információkat arról, hogy az EU-OSHA hogyan kezeli a közbeszerzésekkel kapcsolatban a pályázók személyes adatait.