A csalás és az összeférhetetlenség megelőzése

Az EU-OSHA elkötelezte magát a csalások megelőzésének és felderítésének, valamint a csalásfelderítés feltételeinek javítása, továbbá a megfelelő jóvátétel és elrettentés – arányos és visszatartó erejű szankciókkal és tisztességes eljárásokkal történő – megvalósítása mellett.

A csalások megelőzésére

E célból az Ügynökség elfogadott  egy átfogó, csalás elleni stratégiát, amely meghatározza a különböző érdekelt felek felelősségi köreit.

Ez összhangban van az Ügynökség pénzügyi szabályzatával (30. és 111. cikk) és az intézményközi munkacsoport által kidolgozott, az uniós ügynökségekre vonatkozó közös megközelítés nyomon követésének ütemtervében meghatározott követelményekkel.

Hasznos linkek

Összeférhetetlenség megelőzése és kezelése

Az EU-OSHA elkötelezte magát a határozatok és az ügynökség által kiadott információk integritásának a biztosítására, valamint a munkája és tevékenységei tekintetében az elszámoltathatóság előmozdítására. Ezen okok miatt fontos az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése.

Az igazgatótanács és a felügyelőtestület tagjai az Ügynökségnek az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikájával összhangban kinevezésük időpontjában és 4 évente összeférhetetlenségi nyilatkozatot nyújtanak be arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. Az információ a honlapon található. Ugyanezek a rendelkezések vonatkoznak a külső szakértőkre is.

Ezen túlmenően az átláthatóság biztosítása érdekében az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselő munkatársak összeférhetetlenségi nyilatkozatai nyilvánosan is hozzáférhetőek.

Hasznos linkek

Az ügynökség összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó politikája

Az igazgatótanács, a felügyelőtestület és a tanácsadói csoportok tagjainak összeférhetetlenségi nyilatkozatai

Az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselő munkatársak összeférhetetlenségi nyilatkozatai

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA