A betegségek egészségügyi felülvizsgálat segítségével történő felismerése

Az egyes kedvezőtlen munkahelyi expozíciókat és azok egészségre gyakorolt hatásait a  foglalkozási egészségügyi felülvizsgálat és szűrés segítségével lehet azonosítani és nyomon követni, a következők alkalmazásával:

  • a munkahelyi expozícióra és körülményekre szabott egészségügyi vizsgálatok;
  • az egyes konkrét kockázati tényezőkre vonatkozó biológiai tesztek (ideértve a  biomonitoring-ot).

Egészségügyi felülvizsgálati programokat csak akkor kell kidolgozni, ha azok javítják a kockázatokkal szembeni védelmet és a kockázatok megelőzését, valamint megfelelnek a következő négy kritériumnak: szükségesség, relevancia, tudományos hitelesség és hatékonyság. Ezeket általában foglalkozási egészségügyi szolgáltatók végzik. A Munkahelyi egészségügyi etikai kódexszel foglalkozó nemzetközi bizottság etikai követelményeket határoz meg az egészségügyi felülvizsgálat tekintetében.

Egyes európai irányelvek és nemzeti jogszabályok meghatározzák a konkrét tényezők egészségügyi felülvizsgálatának tartalmát és módszereit. Nyilvántartást kell vezetni és az eredményekről a munkavállalókat értesíteni kell. Mivel azonban ezek az információk bizalmasak, a munkáltatót kizárólag a munkavállaló munkaalkalmasságáról és a munkahelyen szükséges intézkedésekről kell tájékoztatni.

A nyomon követésre és az egészségügyi felülvizsgálatra vonatkozó adatok hozzáférhetővé tételének feltételeit, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat szintén az irányelvek tartalmazzák. A rákkeltő anyagokra és mutagénekre vonatkozó irányelv meghatározza például, hogy a nyilvántartásokat 40 évig kell megőrizni.