A körforgásos gazdaság és hatása a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

Az EU-OSHA harmadik előrejelzési ciklusa a munka azon változásait vizsgálja, amelyek az EU körforgásos gazdaságra való átállásából eredhetnek, valamint e változásoknak a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre gyakorolt lehetséges hatását. 

A projekt célja, hogy az uniós döntéshozók, a tagállamok kormányai, a szakszervezetek és a munkáltatók számára biztosítsa a szükséges információkat a körforgásos gazdaság jövőbeni változásaival, azoknak a munka jellegére és megszervezésére gyakorolt hatásával, valamint az azokból fakadó és a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet érintő kihívásokkal kapcsolatban.

Mi az a körforgásos gazdaság?

A körforgásos gazdaság a források, anyagok és termékek hatékony újbóli felhasználásának körkörös folyamatát jelenti. A termékek és anyagok élettartama meghosszabbodik, a hulladék pedig a lehető legkisebbre csökken. A termékeket és az ipari folyamatokat úgy alakítják ki, hogy használatban maradjanak az erőforrások, és minden elkerülhetetlen hulladékot vagy maradékanyagot újra feldolgozzanak vagy hasznosítsanak.

Miért szükséges ez a projekt?  

A körforgásos gazdaságra való áttérés az egyik fő mozgatórugója az EU azon célkitűzésének, hogy 2050-ig megvalósuljon a szén-dioxid-semlegesség, ugyanakkor fenntartható növekedést és munkahelyeket teremtve. Jelentős szakpolitikai és szabályozási következményekkel jár, amelyek a jövőbeli munkahelyekre is hatással lesznek. A munkavállalók biztonságára és egészségére is hatással lesz. Például:

  • A veszélyes ágazatokban lévő munkahelyeken, mint például a karbantartáshoz, javításhoz, bontáshoz és újrafeldolgozáshoz kapcsolódó munkáknál negatív hatással lehet a munkakörülményekre,
  • a szervezeti folyamatokban történt változások és/vagy a feladatok újratervezése hatással lehet a feladatkörökre és a munkahelyi elégedettségre.

Mit csinál az EU-OSHA annak érdekében, hogy felismerje az új kockázatokat és előrejelezze azokat a változásokat, amelyek hatással lehetnek a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra? 

A jövő többféleképpen alakulhat, ez függhet a különböző szereplők cselekedeteitől és a ma hozott döntésektől. Az EU-OSHA előrejelzési projektjei számos módszerre támaszkodnak, beleértve a szakirodalmi áttekintéseket, a szakértőkkel folytatott konzultációt és a forgatókönyv-készítést. Az EU-OSHA workshopokat rendez az ismeretek bővítése, az eredményesség és a vita ösztönzése céljából.

A tanulmány első fázisa egy átfogó szakirodalmi áttekintésből és szakértői interjúkból áll, melyben négy makroszintű forgatókönyvet dolgoznak ki a 2040-beni Európára a körforgásos gazdaság és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság tekintetében.

A második fázis a forgatókönyvek terjesztését és testreszabását célozza meg az érdekelt felek közti párbeszéd és workshopok révén, és differenciált mikroszintű forgatókönyvek készítését eredményezi. A forgatókönyvek célja a különböző érdekelt felek csoportjai közötti, a lehetséges jövőről való párbeszéd és közös gondolkodás előmozdítása, hogy a ma döntéshozóit tájékoztassák arról, hogyan lehet egészségesebb és biztonságosabb munkakörülményeket biztosítani a jövőben.

A 3. szakasz az eredményeknek a szakpolitikai döntéshozókkal való megosztását helyezi előtérbe. Magában foglalja egy együttműködési munkaértekezlet megtartását a Közös Kutatóközponttal (JRC), valamint a körforgásos gazdaság és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem szakpolitikai területein meglévő szinergiák feltérképezését. Az EU-OSHA továbbra is támogatja az előrejelzési projekt eredményeinek terjesztését az érdekeltek körében.