Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi figyelmeztető és jelző rendszerek

A kártérítésre jogosító elismert betegségek mintája nem tükrözi a munkahelyeken bekövetkező valós helyzeteket. A  munkavégzéssel összefüggő megbetegedések terheire vonatkozó EU-OSHA munkaértekezleten arról számoltak be, hogy a jelentéstételi kötelezettségek és a foglalkozási megbetegedések nyitott listája ellenére gyakran nem működik a munkavégzéssel potenciálisan összefüggő megbetegedésekre vonatkozó eseti jelentések tényleges azonosítását, kezelését és az arra adott válaszokat szolgáló rendszer. A jelző rendszerek a nagy számú tájékozott és képzett „jelző” orvostól és más képzett szakembertől (pl. hivatásos nővérek) származó jelentések összegyűjtésén keresztül segítséget nyújthatnak ennek a problémának a megoldásához.

A munkavégzéssel összefüggő megbetegedések korai figyelmeztető jeleire vonatkozó jelentések nyomon követése elősegítheti azoknak a helyzeteknek vagy munkahelyeknek a felismerését, ahol a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás javítása szükséges. Annak érdekében, hogy a munkavégzéssel összefüggő megbetegedések korai figyelmeztető jeleit fel lehessen ismerni, az EU-OSHA közzétette a figyelmeztető és jelző rendszerekre vonatkozó kutatásait:

Figyelmeztető és jelző rendszerek – szakirodalmi áttekintés

Figyelmeztető és jelző rendszerek – szakértői munkaértekezlet - eljárások

Figyelmeztetési és jelzési megközelítések az EU-ban a munkahelyi betegségek azonosítására: Jelentés és Összefoglalás

Figyelmeztő és jelzőrendszerek – szakpolitikai munkaértekezlet – eljárások 

Figyelmeztetési és jelzési megközelítések az EU-ban a munkahelyi betegségek azonosítására: Prezentáció a szakértői közönség számára

Tekintse meg a szakértői vitairatokat a Figyelmeztető és jelzőrendszerek témakörében