A pszichoszociális kockázatokkal és a mentális egészséggel kapcsolatos kutatások

© fizkes - stock.adobe.com

Az EU-OSHA a pszichoszociális kockázatokkal kapcsolatos korábbi tevékenységeire, a digitalizáció és az váz- és izomrendszeri megbetegedések című releváns projektekre építve kutatási projektet folytat (2022-2025), amelynek célja, hogy megbízható, mélyreható információkat szolgáltasson a munkával kapcsolatos pszichoszociális kockázatokról és a munkahelyi mentális egészségről a szakpolitika, valamint a megelőzés, a tudatosságnövelés és a gyakorlat terén dolgozó szakemberek számára. A tevékenység kapcsolódik az egészségügyi és szociális gondozási ágazat kapcsán folytatott párhuzamos tevékenységhez is.

Ez a kutatás vezet az EU-OSHA 2026–2028-as „Egészséges munkahelyek” kampányához, amely „új és figyelmen kívül hagyott foglalkozási csoportokban, ágazatokban és területeken” fókuszál a munkahelyi mentális egészségre és pszichoszociális kockázatokra.

A munka az Európai Bizottságnak a mentális egészség átfogó megközelítésére irányuló intézkedéseihez is támogatást nyújt.

 

A tevékenység célkitűzései a következők:

  • a meglévő kutatások és új adatok felhasználása a pszichoszociális kockázatok mögöttes okainak jobb megértése és a különböző ágazatokban, foglalkozásokban és csoportokban alkalmazott hatékony megelőzési gyakorlatok javítása érdekében.
  • a munkával kapcsolatos pszichoszociális kockázatok megelőzésére és kezelésére, valamint a munkahelyi mentális egészség előmozdítására irányuló sikeres kezdeményezések azonosítása a széles közönség körében.
  • az ismeretek bővítése és a nemzeti szintű szakpolitikai és megelőző intézkedésekről szóló vita ösztönzése a politikai döntéshozók és a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó szakemberek körében.

A kutatási feladatok közé tartozik a szakirodalom áttekintése, az adatok gyűjtése és elemzése, a bevált gyakorlatok, esettanulmányok, gyakorlati eszközök és figyelemfelhívó anyagok azonosítása.

 

A projekt a következő kutatási területekre irányul:

 

Tények és számadatok a munkával kapcsolatos pszichoszociális kockázatokról

Információkra van szükségünk a munkával kapcsolatos pszichoszociális kockázatok elterjedtségéről és költségeiről Európa-szerte, hogy az uniós és nemzeti szintű szakpolitikai döntéshozók megfelelőbb módon adaptálhassák eszközeiket és intézkedéseiket. Ez a kutatási terület tartalmazza az „EU Flash Eurobarometer – a 2022. évi OSH Pulse felmérés és az ESENER eredményeit is. Külön kutatások gyűjtik össze és elemzik a releváns és megbízható hivatalos forrásokból származó adatokat annak érdekében, hogy jobban megérthessük a munkával kapcsolatos pszichoszociális kockázatok előfordulási gyakoriságát és mögöttes okait. 

 

A munkával kapcsolatos pszichoszociális kockázatok kezelésére vonatkozó szakpolitika és gyakorlat

Ez a kutatási terület azt vizsgálja, hogy a különböző tagállamok hogyan közelítik meg a munkával kapcsolatos pszichoszociális kockázatok megelőzését, ismertetve a kiválasztott tagállamok által hozott intézkedéseket, valamint azonosítva a sikertényezőket és a kihívásokat. 

 

Ágazatok és sokszínűség / veszélyeztetett csoportok 

A munkával kapcsolatos pszichoszociális kockázatok egyes foglalkozások esetében különös aggodalomra adnak okot. Ezek kevesebb figyelmet kapnak a munkavállalók egyes csoportjai körében, akiknek így esetleg sajátos problémákkal kell szembenézniük.  Az e területen végzett kutatások azt vizsgálják, hogy a pszichoszociális kockázatok milyen hatást gyakorolnak bizonyos ágazatokra és foglalkozásokra, valamint a kapcsolódó megelőzési gyakorlatokra. Ide tartoznak az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú munkavállalók, valamint az építőipari és mezőgazdasági ágazatok. 

 

Pszichoszociális kockázatok és egészség

A pszichoszociális kockázatok a munka rossz tervezéséből, szervezéséből és irányításából, valamint a munka rossz társadalmi környezetéből erednek, és negatív pszichológiai, fizikai és szociális következményekkel járhatnak. Az ezen a területen végzett kutatás a pszichoszociális kockázatokkal és az egészséggel kapcsolatos ismeretek javítására terjed ki.

 

Erőszak és zaklatás

Az e területen végzett kutatások a betegek, ügyfelek és a lakosság más tagjai, harmadik felek által elkövetett erőszakra, a munkahelyi megfélemlítésre és zaklatásra, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a családon belüli erőszak közötti kapcsolatokra irányulnak. 

 

A munkába való visszatérés és a mentális betegséggel küzdő munkavállalók támogatása 

Az e területen végzett kutatások bevált gyakorlatokat nyújtanak a munkával kapcsolatos vagy a munkával nem összefüggő mentális egészségügyi problémákkal küzdő személyek munkában maradásának vagy a betegszabadságot követő sikeres munkába való visszatérésnek a támogatására.

 

Iránymutatás és eszközök

Ez a terület erőforrásokat biztosít a pszichoszociális kockázatok kezeléséhez.