A munkavállalóknak a rák kockázati tényezőivel szembeni kitettségéről Európában végzett felmérés

Európában a munkavégzéssel összefüggő rákos megbetegedések jelentik az egyik legnagyobb munkahelyi egészségvédelmi problémát. A probléma kezelésének egyik módja a munkavállalóknak a betegséghez vezető kockázatoknak való kitettségére vonatkozó aktuális és megbízható adatok szolgáltatása. Az EU-OSHA ezért elvégezte az Európában a munkavállalóknak a rák kockázati tényezőivel szembeni kitettségére vonatkozó felmérést (WES).

A felmérés célja

A felmérés célja az expozíció legnagyobb részéért felelős rákkockázati tényezők jobb azonosítása, pontos és átfogó áttekintést nyújtva, amely hozzájárulhat a megelőző intézkedésekhez, a tudatosság növeléséhez és a szakpolitikák kialakításához, végső soron segítve a foglalkozási eredetű rák elleni küzdelmet.

Ez a tevékenység a rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagokról szóló irányelv (CMRD) különböző felülvizsgálatai során feltárt fontos információs hiányosságot kívánja pótolni.

A WES előkészítő munkálatai 2020-ban kezdődtek, azóta pedig sor került a felmérés kidolgozására, tesztelésére, majd egy több ezer munkavállalóból álló véletlenszerű mintán történő elvégzésére a következő hat uniós tagállamban: Németország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Magyarország és Finnország. A kérdőívet úgy alakították ki, hogy becsülni lehessen vele a munkavállalók 24 ismert rákkockázati tényezőnek való valószínűsíthető kitettségét, amelyek között ipari vegyi anyagok, folyamatok során keletkező anyagok és keverékek, valamint fizikai kockázati tényezők is szerepelnek.

A felmérés hatása

A felmérés résztvevőit minden országban véletlenszerűen választották ki, és részletes kérdésekre válaszoltak az előző munkahét során a munkahelyükön végzett feladatokról és az alkalmazott megelőzési intézkedésekről. Válaszaik alapján a rákkockázati tényezőknek való kitettség valószínűségét automatikusan megbecsülték egy innovatív eszköz, az integrált foglalkozási adatbázisra támaszkodó expozíciós értékelési rendszer (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System – OccIDEAS) segítségével.

A felmérésből származó információk segítségével az EU-OSHA jobb statisztikai adatokat tud szolgáltatni, és a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalhoz szükséges meglátásokat tud kidolgozni. A felmérés várhatóan javítani fogja a veszélyes anyagokkal szembeni védelmet, és segíteni fogja a munkával összefüggő rákos megbetegedések számának csökkentését. A felmérés több tevékenységhez is hozzájárulhat az alábbiak révén:

Az összegyűjtött adatok felhasználhatók a nyilvánosan hozzáférhető munkavédelmi felügyeleti eszközök fejlesztése és adatokkal való feltöltése céljából is. Az információk szélesebb körben történő hozzáférhetővé tétele érdekében folyik az elemzéseket és adatlapokat tartalmazó jelentések kidolgozása és közzététele.

Összességében a WES fontos adatforrás a szakpolitikai döntéshozók, a kutatók és a közvetítők számára, akik prioritásokat állíthatnak fel, és kellő időben megfelelő intézkedéseket hozhatnak a munkával összefüggő rákos megbetegedések számának csökkentése érdekében.

A felmérés első eredményeinek áttekintése

A WES első eredményei a 24 elemzett rákkockázati tényező közül a leggyakoribb valószínűsíthető munkahelyi expozícióként a nap ultraibolya (UV) sugárzását, a dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátását, a benzolt, a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidot (RCS) és a formaldehidet azonosították. 

A felmérés információt szolgáltat arról is, hogy hány munkavállaló volt kitéve a legutóbbi munkahét során többszörös expozíciónak, azaz legalább két rákkockázati tényezőnek, amelyek nem feltétlenül egy időben vagy ugyanazon munkafolyamat során jelentkeztek. Az adatok szerint a bányászatban és a kőfejtésben, valamint az építőiparban dolgozók több mint 60%-a volt többszörös expozíciónak kitéve. A felmérés kimutatta, hogy a mikro- vagy kis méretű (50-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató) munkahelyen dolgozók 1,3-szor nagyobb valószínűséggel voltak kitéve egy vagy több rákkockázati tényezőnek, mint a közép- vagy nagyvállalatoknál dolgozó munkavállalók. Az EU-OSHA elemezte az egyes kockázati tényezőknek való kitettség különböző körülményeire vonatkozó adatokat is. 

A WES-t helyi kérdezőbiztosok bonyolították le 2022 szeptembere és 2023 februárja között számítógéppel segített telefonos interjúk (CATI) segítségével. A terepmunka és a minőség-ellenőrzési szakaszok befejezése után 24 402 érvényes interjú állt rendelkezésre az elemzéshez. A felmérés alapsokasága az említett hat uniós tagállam valamennyi gazdasági tevékenységi ágazatában dolgozó, 15 éves vagy annál munkavállalókra terjedt ki. A vizsgálatba önálló vállalkozókat és mindenfajta méretű szervezetek alkalmazottait is bevonták. A kérdéseket angolból fordították le az adott nemzeti nyelvekre.