Nemzeti Fókuszpontok

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség egy hálózati szervezet, minden egyes tagállamban, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén, illetve a tagjelölt, valamint a a potenciálisan tagjelölt országokban "fókuszpontokkal" rendelkezik. Ez teszi lehetővé, hogy az EU-OSHA egyre sikeresebb legyen az egészségesebb, biztonságosabb és termelékenyebb munkahelyek kialakításában az információk jobb megosztása által.

Az EU-OSHA adott országon belüli hivatalos képviseletét a helyi kormány javaslata alapján ellátó fókuszpontok általában a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén illetékes nemzeti hatóságok is egyben, valamint az EU-OSHA munkaprogramjainak elsődleges végrehajtói.

Minden fókuszpont igazgatja a saját, a kormányból, szerveiből és a munkaadói, valamint a munkavállalói képviselőkből álló háromoldalú hálózatát. Ez a hálózat hozzájárul az EU-OSHA munkájához és a termékek, valamint az információk nemzeti érdekelt felek részére történő terjesztésének mechanizmusához. Ráadásul a fókuszpontok aktívan részt vesznek az EU-OSHA kampányok tervezésében és végrehajtásában, valamint a nemzeti szakértőknek az ügynökség csoportjaihoz és szemináriumaihoz történő kinevezésében.