Norvégia

A munkakörnyezetről szóló norvég törvény célja, hogy nyugodt foglalkoztatási feltételeket, biztonságos munkakörnyezetet és minden munkavállaló számára jelentőségteljes munkakörülményeket biztosítson.
A vállalkozások maguk felelősek a munkahelyi balesetek és az egészségkárosodások megelőzéséért. A munkaadók kötelessége biztosítani, hogy a munkakörnyezet és a biztonsági szint megfelelő és kielégítő. A hatóságok azáltal segítenek, hogy biztosítják a vállalkozásoknak az egészség, biztonság és környezet vonatkozásában végzett szisztematikus munkáját.
A Norvég Munkaügyi Felügyelő Hatóság, a Kőolaj-biztonsági Hatóság Norvégia és a Munkahelyi Egészségvédelem Nemzeti Intézete (STAMI) kutató szervezetek a Munkaügyi Minisztérium védnöksége alá tartoznak. A Norvég Munkaügyi Felügyelő Hatóság ezen felül egy kormányzati szerv. A hatóság feladata a vállalkozások felügyelete annak érdekében, hogy biztosítsa a munkakörnyezetről szóló norvég törvényben előírt rendelkezések vállalkozások általi betartását.A Norvég Munkaügyi Felügyelő Hatóság fókuszpontként működik az Európai Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Ügynökséggel való kapcsolattartásban.

.


Focal points' contact details