Észtország

Észtországban a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó fő dokumentum az észt parlament által elfogadott munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi törvény, az ún. Riigikogu, amelynek alapján számos releváns kormányzati és szociális ügyi minisztériumi rendelet született és lépett életbe (a törvény 1999. július 26-án lépett hatályba). Észtország munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi rendszerében a Szociális Ügyi Minisztérium látja el a végrehajtó hatóság szerepét, amely az egész területet szabályozza, míg két szervezeti egysége (Munkaélet-fejlesztési Osztály és Egészségügyi Ellátási Osztály) közvetlenül részt vesz a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szakpolitika kialakításában. Az EU-OSHA észt nemzeti fókuszpontja a Szociális Ügyi Minisztériumon belül működik (Munkaélet-fejlesztési Osztály). A fókuszpont hálózata jelenleg 16 kormányzati és nem kormányzati intézményt foglal magában.A Nemezeti Fókuszpont az Ügynökséget képviseli Észtországban, a releváns tevékenységek területén közvetítő szervként működve az Ügynökség és a tagállam között, valamint koordináló szervként működve a tagállami szintű tevékenységek vonatkozásában. A Fókuszpont weboldalának célja, hogy mind nemzeti, mind pedig európai uniós szinten átfogó tájékoztatást nyújtson a munkahelyi biztonság és egészségvédelem témájában, különösen a helyes gyakorlatokkal és az európai kampányokkal kapcsolatban. A Nemzeti Fókuszponttal az alábbi emailcímeken lehet kapcsolatba lépni: tiit.kaadu@sm.ee vagy ester.runkla@sm.eeA Munkakörnyezeti Tanács a Szociális Ügyi Minisztérium irányítása alatt működik. A Tanács egy 15 tagból álló, háromoldalú tanácsadó szerv, amelynek fő feladata a munkakörnyezeti szakpolitika kialakításával és végrehajtásával kapcsolatos javaslatok és vélemények megfogalmazása. A Munkahelyi Egészségvédelmi Központ 2004-es megszűnését követően a Központnak a munkahelyi egészségvédelem területén betöltött végrehajtó szerepét a az Egészségügyi Testület (Munkakörnyezeti Osztály) vette át. A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi követelmények betartását vizsgáló állami felügyeletet a Munkaügyi Felügyelőség végzi, amely szerkezetét és működésének földrajzi területét illetően Északi, Déli, Keleti és Nyugati Felügyelőségekre van felosztva.


Focal points' contact details