Európai uniós intézmények

Az EU egyik decentralizált ügynökségeként az EU-OSHA önálló uniós szerv, amely mind formális, mind informális szinten szoros kapcsolatokat tart fenn az uniós intézményekkel és számos más uniós szervvel és ügynökséggel. A brüsszeli összekötő iroda fontos szerepet játszik az említett kapcsolatok ápolásában.

Az EU-OSHA az uniós intézmények, valamint a tagállamok, szociális partnerek és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi (OSH) közösség számára szolgáltat információkat. Az intézmények a termékek és szolgáltatások elsődleges felhasználói közé tartoznak.  A formális kapcsolatok lényegi elemei:

  1. Az EU-OSHA kulcsfontosságú szerepet játszik az EU szakpolitikáinak megvalósításában a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén, különösen az EU munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretprogramján belül.
  2. Az EU-OSHA igazgatótanácsának tagjai az Európai Bizottság (EB) képviselői és az Európai Parlament (EP) által kinevezett megfigyelő.
  3. Az EU-OSHA költségvetéséhez való hozzájárulást az általános uniós költségvetési eljárás során határozzák meg.
  4. Különféle beszámolási mechanizmusok vannak érvényben, amelyek révén az EU-OSHA teljeskörűen beszámol az intézmények felé a tevékenységeiről.

Az informális kapcsolatok lényegi elemei:

  1. Az EU-OSHA az intézményi képviselőket is bevonja különféle projektjeibe és hálózataiba. Az Európai Bizottság tisztviselői rendszeresen részt vesznek az EU-OSHA projektek tanácsadói vagy irányítóbizottságaiban. A Bizottság, a Parlament vagy más uniós intézmények felszólalóit vagy munkatársait meghívják az EU-OSHA konferenciákra is;
  2. Az EU-OSHA együttműködik az intézményekkel a projektek és rendezvények során, a Tanáccsal az elnökségi programokhoz kapcsolódóan dolgozik együtt, tanácsadást nyújt, felszólalók, moderátorok részvételével vagy más módon támogatja az elnökségi rendezvényeket. Az Európai Parlamenttel is szerveznek közös rendezvényeket;
  3. Az EU-OSHA az uniós intézmények bizottságainak és hálózatainak munkájában is részt vesz, így az EB Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsága (ACSH) és a Vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottsága (SLIC) munkájában is.
  4. Az EU-OSHA rendszeresen tájékoztatja a formális Európai szociális párbeszéd fórumot, továbbá az ágazati szociális párbeszédért felelős bizottságait is, és együttműködik velük.

Európai Bizottság

Európai Parlament

  • Foglalkoztatási és Szociális Bizottság: Az EU-OSHA rendszeres jelentést tesz az EMPL bizottságnak.  A parlamenti bizottság gyakran kap tájékoztatást az EU-OSHA munkaprogramjáról és tevékenységeiről, valamint a legfontosabb európai parlamenti képviselőkkel való folyamatos együttműködésről. 

Az Európai Unió Tanácsa

  • Az Európai Unió Tanácsa  Az EU-OSHA rendszeres együttműködés keretében részt vesz a Tanács tevékenységeiben, különösen a kapcsolattartó pontok nemzeti hálózatán és a háromoldalú igazgatótanács tagjain keresztül.  Az Ügynökség nemzeti hálózatain keresztül és az EU mellett működő brüsszeli állandó képviseletekkel együttműködve segítséget nyújt a Tanács soros elnökségét betöltő tagországoknak is.