Uniós intézmények

Az EU decentralizált ügynökségeinek egyikeként az EU-OSHA elkülönült uniós szerv. Brüsszeli képviselete révén azonban szoros – mind formális, mind informális – kapcsolatokat ápol az Unió intézményeivel és számos más testvérügynökséggel.

Az uniós intézményekhez fűződő hivatalos kapcsolatai három formában jelennek meg:

  1. Az EU-OSHA információval látja el az uniós intézményeket és a tagállamokat, a szociális partnereket, valamint a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi közösséget. Az intézmények a termékeinek és szolgáltatásainak elsődleges felhasználói közé tartoznak.
  2. Az EU-OSHA igazgatótanácsában az Európai Bizottság (EB) is helyet kap, amely fontos szerepet tölt be a munkaprogramok elfogadásában; és
  3. az EU-OSHA költségvetése az EU általános költségvetésének részét képezi, ennélfogva az EU általános költségvetési eljárásán keresztül kerül meghatározásra.

Az intézmény ezenkívül informális kapcsolatokat is ápol:

  1. az EU-OSHA meghívására az intézmények képviselői részt vesznek az EU-OSHA különböző projektjeiben és hálózataiban. Az EB tisztviselői rendszeresen tagként vesznek részt az EU-OSHA projektjei tanácsadó vagy irányító bizottságainak munkájában. Az EU-OSHA rendszeresen meghívja konferenciáira előadóként vagy résztvevőként az EB, az Európai Parlament vagy más uniós szervek képviselőit.
  2. Az EU-OSHA együttműködik az intézményekkel különböző projektek és események lebonyolításában, és együtt dolgozik a Tanáccsal az elnökségi programokon, és szakembereket, előadókat vagy más jellegű támogatást biztosít az elnökségi rendezvényekre. Az Európai Parlamenttel közös rendezvényeket is szerveznek; és
  3. az EU-OSHA részt vesz az uniós intézmények bizottságaiban és hálózataiban, így például az EB munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottságában és a munkaügyi főfelügyelők bizottságában.
  4. Az EU-OSHA rendszeres tájékoztató és együttműködő partnere az európai szociális párbeszédnek és a szociális párbeszéd ágazati bizottságainak.

Európai Bizottság

Európai Parlament

Az Európai Unió Tanácsa