Az EU-OSHA alapító rendelete

Az Ügynökség működésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2019. január 16-i (EU) 2019/126 rendelete az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Olvassa el a rendeletet.