Kormányzás az EU-OSHA-nál

A kormányzás a stratégiai célok és iránymutatások meghatározása, valamint az elszámoltathatóság biztosítása.

Az EU-OSHA olyan, háromoldalú hálózatra épülő szervezet, amely elkötelezett a jó kormányzás iránt. A jó kormányzás ismérve többek között a nyitottság, az érzékenység, az átláthatóság, a szabálykövetés, az eredményesség, a hatékonyság és az elszámoltathatóság.

Uniós ügynökség munkatársaként az igazgatótanács és annak felügyelőtestülete, valamint az ügyvezető igazgató fontos szerepet játszik a jó kormányzás elveinek megvalósításában.

Miért fontos a kormányzás?

A jó kormányzás biztosítja, hogy az Ügynökség tevékenységei a közérdeket szolgálják, valamint megfeleljenek az érdekeltek elvárásainak és az érintetteknek. Gondoskodik arról, hogy a célkitűzések teljesítéséhez szükséges emberi és pénzügyi erőforrások elosztása hatékony és eredményes legyen, egyúttal – az átláthatóság előmozdítása révén – azt is biztosítja, hogy az Ügynökség elszámoltatható legyen az érdekeltek és az Unió polgárai felé.

Az alábbi részek azt mutatják be, hogy az EU-OSHA mit tesz a jó kormányzás megvalósítása érdekében.

Fő döntéshozók

Ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgatót az alapító rendelettel összhangban az igazgatótanács nevezi ki. A hivatali idő öt év és egyszer meghosszabbítható.

Az igazgatótanács: Az igazgatótanács meghatározza az Ügynökség stratégiáit és céljait, és elszámoltatja az ügyvezető igazgatót. Az igazgatótanácsban az uniós tagállamok következő személyei és szervei képviseltetik magukat:

  • Kormányzat
  • Munkáltatók
  • Munkavállalók
  • Az Európai Bizottság képviselői

Az Európai Parlament szavazati joggal nem rendelkező független szakértőt nevez ki.

Az EGT-EFTA országok, illetve egyéb európai uniós ügynökségek képviselői is részt vesznek megfigyelői minőségben az igazgatótanács ülésein.

Az igazgatótanács elnöke a három – kormányzati, munkáltatói és munkavállalói – érdekcsoportból felváltva kerül ki.

Felügyelőtestület: A felügyelőtestület kisebb, az igazgatótanács tagjaiból álló irányítócsoport. Feladata az igazgatótanácsi döntések előkészítésének és végrehajtásának a felügyelete.

A tanácsadó csoportok stratégiai iránymutatással látják el az Ügynökséget, és visszajelzést adnak a munkájáról. A csoportok tagjait, akik kormányokhoz, munkaadói és munkavállalói csoportokhoz tartozó személyek, az igazgatótanács nevezi ki.

Az átláthatóság és elszámoltathatóság elérése

Az átláthatóság az elszámoltathatóság előfeltétele.

Az Ügynökség az átláthatóság érdekében nyilvánosan elérhetővé teszi legfontosabb dokumentumait. Ezek között a szervezeti stratégia, a programdokumentumok és tevékenységi jelentések mellett az éves költségvetések, beszámolók és az Európai Számvevőszék jelentései is megtalálhatók.

Az ügyvezető igazgató, a vezető tisztviselők és az igazgatótanács tagjai kötelesek érdeknyilatkozatot tenni (Az EU-OSHA szabályzatáról az összeférhetetlenségről szóló menüpontban olvashat bővebben). Az igazgatótanács üléseinek jegyzőkönyvei nyilvánosan hozzáférhetők.

Az Ügynökség számos átláthatósági intézkedéssel rendelkezik.

Engedélyezésre jogosult tisztviselőként az ügyvezető igazgatónak a Tanács javaslata alapján mentességet kell kapnia az Európai Parlamenttől a költségvetés végrehajtására vonatkozóan.

Az igazgatótanács szerepe abból a szempontból is jelentős, hogy elfogadja a konszolidált éves tevékenységi jelentést és véleményezi az éves beszámolót. Továbbá az igazgatótanács dönt az ügyvezető igazgató kinevezéséről és megbizatásának megújításáról, valamint elfogadja az Ügynökség szervezeti stratégiáját, programozási dokumentumait és éves költségvetését.

Az Ügynökség belső ellenőrzési keretrendszerre támaszkodik, amelynek célja az ellenőrzéssel kapcsolatos célkitűzései teljesülésének biztosítása. Következésképpen az Ügynökség olyan szervezeti struktúrát és belső ellenőrzési rendszereket alakított ki, amelyek összhangban vannak a keretrendszerrel és a saját működési kockázati környezetével.

A jogszerűséget és szabályosságot szavatoló aktuális belső ellenőrzési rendszerek részeként az Ügynökség olyan intézkedéseket hajt végre, amelyek célja a csalások megelőzése és felismerése. A csalás elleni stratégia egyike ezeknek.

Az EU-OSHA-ban belső és külső ellenőrzéseket kell végezni, amelyek független tanácsot, véleményeket és javaslatokat fogalmaznak meg a belső ellenőrzési rendszerek minőségére és működésére vonatkozóan, illetve arról, hogy az Ügynökség megfelel-e az Unió költségvetési rendeletének és a többi uniós szabálynak.

Az igazgatótanács elfogadta a helyes hivatali magatartásra vonatkozó európai szabályzatot.

Az igazgatótanács és a felügyelőtestület összetételéről és a tagok szerepéről a következő hivatkozásokon olvashatók további információk: az igazgatótanács és a felügyelőtestület összetétele.