You are here

Kormányzás az EU-OSHA-nál

Governance of EU-OSHA

Az EU-OSHA olyan, háromoldalú hálózatra épülő szervezet, amely elkötelezett a jó kormányzás iránt. A jó kormányzás ismérve többek között a nyitottság, az érzékenység, az átláthatóság, a szabálykövetés, az eredményesség, a hatékonyság és az elszámoltathatóság.

Uniós ügynökség munkatársaként az igazgatási tanács és az elnökség tagjai, valamint az igazgató fontos szerepet játszik a jó kormányzás elveinek megvalósításában.

Miért fontos a kormányzás?

A jó kormányzás biztosítja, hogy az Ügynökség tevékenységei a közérdeket szolgálják, valamint megfeleljenek az érdekeltek elvárásainak és az érintetteknek. Gondoskodik arról, hogy a célkitűzések teljesítéséhez szükséges emberi és pénzügyi erőforrások elosztása hatékony és eredményes legyen, egyúttal – az átláthatóság előmozdítása révén – azt is biztosítja, hogy az Ügynökség elszámoltatható legyen az érdekeltek és az Unió polgárai felé.

Az alábbi részek azt mutatják be, hogy az EU-OSHA mit tesz a jó kormányzás megvalósítása érdekében.

Fő döntéshozók

Az igazgatót az alapító rendelettel összhangban az igazgatási tanács nevezi ki. A hivatali idő öt év és egyszer meghosszabbítható.

A jelenlegi igazgató Dr. Christa Sedlatschek. Feladata az Ügynökség irányítása, munkáját a vezető tisztviselők segítik. Az igazgatási tanácsnak tartozik elszámolással.

Az igazgatási tanács meghatározza az Ügynökség stratégiáit és céljait, és elszámoltatja az igazgatót. Az igazgatási tanácsban a következő személyek és szervek képviseltetik magukat:

  • Kormányzat
  • Munkáltatók
  • Munkavállalók
  • Az Európai Bizottság

Az igazgatási tanács elnöke a három – kormányzati, munkáltatói és munkavállalói – érdekcsoportból felváltva kerül ki.

Az elnökség kisebb, a tanács tagjaiból álló irányítócsoport. Feladata a tanácsi döntések előkészítésének és végrehajtásának a felügyelete.

A tanácsadó csoportok stratégiai iránymutatással látják el az Ügynökséget, és visszajelzést adnak a munkájáról. A csoportok tagjait, akik kormányokhoz, munkaadói és munkavállalói csoportokhoz tartozó személyek, az EU-OSHA és annak igazgatási tanácsa nevezik ki.

Az átláthatóság és elszámoltathatóság elérése

Az átláthatóság az elszámoltathatóság előfeltétele.

Az Ügynökség az átláthatóság érdekében nyilvánosan elérhetővé teszi legfontosabb dokumentumait. Ezek között a szervezeti stratégia, a programdokumentumok és tevékenységi jelentések mellett az éves költségvetések, beszámolók és az Európai Számvevőszék jelentései is megtalálhatók.

Az igazgató, a vezető tisztviselők és az igazgatási tanács tagjai kötelesek érdeknyilatkozatot tenni (Az EU-OSHA szabályzatáról az összeférhetetlenségről szóló menüpontban olvashat bővebben). A tanács üléseinek jegyzőkönyvei nyilvánosan hozzáférhetők.

Az Ügynökség számos átláthatósági intézkedéssel rendelkezik.

Engedélyezésre jogosult tisztviselőként az igazgatónak a Tanács javaslata alapján mentességet kell kapnia az Európai Parlamenttől a költségvetés végrehajtására vonatkozóan.

A tanács szintén jelentős szerepet játszik az átláthatóság biztosításában azáltal, hogy véleményezi az igazgató éves tevékenységi jelentését és az éves kimutatásokat, és elfogadja az Ügynökség éves jelentését. A tanács dönt ezenkívül az új munkaerő felvételéről és az igazgató hivatali idejének megújításáról, valamint elfogadja az Ügynökség szervezeti stratégiáját, programdokumentumait és költségvetését.

Az Ügynökség számos belső ellenőrzési előírást alkalmaz, amelyek célja az ügynökségi célkitűzések teljesítése. Következésképpen az Ügynökség olyan szervezeti struktúrát és belső ellenőrzési rendszereket alakított ki, amelyek összhangban vannak az előírásokkal és a saját működési kockázati környezetével.

A jogszerűséget és szabályosságot szavatoló aktuális belső ellenőrzési rendszerek részeként az Ügynökség olyan intézkedéseket hajt végre, amelyek célja a csalások megelőzése és felismerése. A csalás elleni stratégia egyike ezeknek.

Az EU-OSHA-ban belső és külső ellenőrzéseket kell végezni, amelyek független tanácsot, véleményeket és javaslatokat fogalmaznak meg a belső ellenőrzési rendszerek minőségére és működésére vonatkozóan, illetve arról, hogy az Ügynökség megfelel-e az Unió költségvetési rendeletének és a többi uniós szabálynak.

Az igazgatási tanács elfogadta a helyes hivatali magatartásra vonatkozó európai szabályzatot.

A tanács összetételéről, az elnökségről és a tagok szerepéről a következő hivatkozásokon olvashatók további információk: a tanács és az elnökség összetétele.