Kutatás a munkavégzéssel összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban

Image

2017-ben az EU-OSHA négyéves kutatási tevékenységbe kezdett a munkavégzéssel összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel (MSD) kapcsolatban, amely 2020 végén fejeződik be. Ez a kutatási tevékenység vezet el az EU-OSHA 2020-22 közötti „Egészséges munkahelyek” kampányához, amelynek középpontjában a váz- és izomrendszeri megbetegedések állnak.

A tevékenység célja, hogy előmozdítsa és támogassa a váz- és izomrendszeri rendellenességek (MSD-k) megelőzését, és a munkavégzéssel összefüggő krónikus váz- és izomrendszeri megbetegedések kezelését a munkahelyen. Ezt úgy érjük el, hogy rámutatunk a bevált gyakorlatokra, tudatosítjuk azokat, és iránymutatást nyújtunk azokról a nemzeti hatóságok, az alkalmazottak és az ágazati szintű szervezetek számára.

A tevékenység célkitűzései a következők:

 • a meglévő kutatási eredmények és új adatok felhasználása a váz- és izomrendszeri megbetegedések mögött meghúzódó okok jobb megértése érdekében a különböző ágazatoakban és foglalkozásokban;
 • sikeres kezdeményezések beazonosítása a váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzésére és kezelésére, és azok széles körű előmozdítása;
 • viták ösztönzése a nemzeti szintű megelőző intézkedésekről a politikai döntéshozók és munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi (OSH) szakértők között;
 • a váz- és izomrendszeri megbetegedésekben szenvedő munkavállalók sikeres hosszú távú reintegrációja hatékony szabályozás és intézkedések meghatározásával.

A kutatási feladatok kiterjednek a szakirodalmi szemlére, adatok gyűjtésére és elemzésére, esettanulmányokra, valamint a legjobb gyakorlatok, gyakorlati eszközök és oktató- és tudatosságnövelő anyagok beazonosítására.

A projektek és egyéb tevékenységek több szálon futnak. 

 

Kutatás, politika és gyakorlat a váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzésére vonatkozóan

A munkavégzéssel összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedések továbbra is jelentős aggodalomra adnak okot annak ellenére, hogy évtizedek óta folynak befektetések azok megelőzésére minden szinten. Ez a projekt felteszi a kérdést, hogy miért van ez, és új megközelítéseket javasol a probléma kezelésére, különös tekintettel a következőkre:

 • a munkavégzéssel összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok, és azokhoz hozzájáruló tényezők jobb megértése;
 • a kapcsolódó kihívások beazonosítása;
 • a jelenlegi stratégiák hézagainak megállapítása mind politikai, mind munkahelyi szinten;
 • a munkahelyi beavatkozások és kockázatfelmérések hatékonyságának és minőségének vizsgálata.

Főbb jelentések és kapcsolódó kiadványok

A váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos tények és adatok áttekintése

Pontos képet kell kapnunk a váz- és izomrendszeri megbetegedések európai előfordulási gyakoriságáról, költségeiről és demográfiai adatairól, hogy támogassuk a politikai döntéshozókat uniós és nemzeti szinten.

A projekt ezt azáltal biztosítja, hogy összegyűjti és elemzi a releváns és megbízható hivatalos forrásokból származó adatokat, hogy jobban megértsük a váz- és izomrendszeri megbetegedések mögött meghúzódó okokat. Ez előmozdítja és ösztönzi a több és célzottabb politikai eszköz kialakítását uniós és nemzeti szinten.

A projekt továbbá lehetővé kívánja tenni az új és felmerülő munkahelyi kockázatok korábbi beazonosítását a jobban időzített és hatékony beavatkozás érdekében.

Munkavégzés krónikus váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem (OSH) szerepet játszik a fájdalmas váz- és izomrendszeri megbetegedésekben szenvedő munkavállalók folyamatos foglalkoztatásának támogatásában és abban, hogy a munka ne rontson az állapotukon. Ezt azáltal érjük el, hogy meghatározzuk és értékeljük a megfelelő korrekciókat, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy folytassák munkájukat.

Ez a kutatás az idősebb munkavállalók egészségével és biztonságával foglalkozó projekt munkába való visszatérési elemére épül. Célja, hogy növelje az ismereteket és a kulcsfontosságú információhoz való hozzáférést a váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos fájdalmakban szenvedők foglalkoztatásának támogatása érdekében.

Beazonosítja a gyakorlati megoldásokat, beleértve az egyszerű intézkedéseket, amelyek támogatják a munkavégzés folytatását, és erőforrás, amely a munkavállalókat a tünetek korai bejelentésére bátorítja.

Főbb jelentések és kapcsolódó kiadványok

Oktatási erőforrások a munkahely számára

Erőforrásokat bocsátunk rendelkezésre a szakmai képzés és a bevezető képzés támogatására, valamint a biztonsági tájékoztatókon és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi megbeszéléseken történő felhasználásra. Ezek a már elkészült erőforrásokra építenek, amelyek tanároknak nyújtanak segítséget a váz- és izomrendszeri megbetegedésekről szóló iskolai foglalkozások vezetéséhez 7 és 11 év közötti tanulók számára Napo-filmek felhasználásával.

A Napo – legyen könnyebb a teher! című film teljesen a váz- és izomrendszeri megbetegedések témáról szól, a Napo ...vissza az egészséges jövőbe pedig a váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos jeleneteket tartalmaz. A filmekben mindegyik releváns jelenet tanulási célú oktatótevékenységet és áttekintést tartalmaz. Az anyagok ideális eszközök vitákhoz vagy csoportmunkához a Napo-film megtekintése után.

A projekt szituációs kártyákat is magában foglal, amelyek a valós életből vett váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos munkahelyi szituációkat ismertetnek, és amelyek szintén ideális eszközök csoportos beszélgetésekhez. Mindegyik kártya éppen elegendő információt tartalmaz a probléma és a szituáció kontextusának megértéséhez, a résztvevők pedig együtt derítik fel a megoldásokat. 

Eszközkészlet a váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzéséhez

Gyakorlati eszközök együttesét állítottuk össze a váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos ismeretek gyarapításához, és a munkahelyi szintű megelőzés támogatásához.

A projekt fő eredménye egy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis, amely linkeket tartalmaz a váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban Európa-szerte elérhető forrásokhoz:

 • kiadványok
 • esettanulmányok
 • iránymutatások
 • gyakorlati eszközök
 • audiovizuális anyagok

Főbb jelentések és kapcsolódó kiadványok

A munkaerő sokfélesége és a váz- és izomrendszeri megbetegedések

Európa munkaereje egyre sokszínűbb a következők miatt:

 • bevándorló és menekült munkavállalók beáramlása;
 • növekvő számú második generációs bevándorló munkavállalók;
 • több nő a munkaerőpiacon;
 • több idősebb munkavállaló a tevékeny időskorra vonatkozó politikának köszönhetően;
 • a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LGBTI) munkavállalók jobb láthatósága és részvétele;
 • fogyatékossággal élő munkavállalók fokozottabb részvétele.

Ezek a csoportok gyakran az átlagosnál rosszabb munkakörülményeknek vannak kitéve. Gyakran speciális szektorokba, vagy rossz munkakörülmények között végzett munkákra különítik el őket, ami a váz- és izomrendszeri megbetegedések magasabb kockázatát jelenti, és nagyobb hatást gyakorol az egészségre.

Ez a projekt bizonyítékot nyújt a váz- és izomrendszeri megbetegedések és a munkaerő sokfélesége közötti kapcsolatra, és beazonosítja a bevált gyakorlatokat ezen a téren, a bevándorló munkavállalókra, a női és az LGBTI munkavállalókra koncentrálva.

Főbb jelentések és kapcsolódó kiadványok

A váz- és izomrendszer egészsége és a jövő munkavállalói

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) szorosan együttműködik az ENETOSH-al, hogy információt gyűjtsön a váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos kutatásról, bevált gyakorlatról és gyakorlati eszközökről a fiatalokat megcélozva. A fő eredményeket az „Eszközkészlet a váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzéséhez” című projekt keretében kifejlesztett váz- és izomrendszeri megbetegedések adatbázis és az „Egészséges munkahelyek” kampány tevékenységei tartalmazzák.

Elérhető források:

Hosszan tartó statikus testhelyzet és a váz- és izomrendszeri megbetegedések

Egyre több figyelmet kapnak a hosszan tartó üléshez vagy álláshoz kapcsolódó váz- és izomrendszeri megbetegedések.

A hosszan tartó ülés előfordulása megnövekedett (pl. az irodai munkában), de a gyakorlati megelőzésre korlátozott tanácsadás áll rendelkezésre. A hosszan tartó állás az alsó háttáji fájdalom és az alsó végtagok rendellenességeinek kockázati tényezője.

Ez a projekt tudatosítja a hosszan tartó ülés és állás kockázatait, és gyakorlati tanácsokat ad azok megoldására.

Részvételi ergonómia a váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzésére

A „részvételi ergonómia” arra utal, hogy a munkavállalók, a felügyelők és más érintett felek együttesen állapítják meg és kezelik a munkával kapcsolatos veszélyeket, amelyek sérülésekhez és egészségügyi problémákhoz vezethetnek. A résztvevőket arra bátorítjuk, hogy állapítsák meg és iktassák ki a munkahelyükön azokat a kockázatokat, amelyek a váz- és izomrendszeri megbetegedéseket előidézhetik vagy súlyosbíthatják.

Erre példa lehet a kényelmetlen testhelyzetben végzett munka, az ismétlődő munka, és az erőkifejtést igénylő munka. A folyamat segíthet a munkáltatóknak a leghatékonyabb megoldások megvalósításában.

Hiányzik azonban az a tudatosság, hogy hogyan lehet a folyamatot és az ismereteket átültetni a gyakorlatba. A projekt tájékoztatást és egyszerű erőforrásokat nyújt e szükségletek kielégítéséhez, beleértve az esettanulmányokat.

Pszichoszociális kockázati tényezők és a váz- és izomrendszeri megbetegedések

Van arra utaló bizonyíték, hogy a pszichoszociális kockázatok és a váz- és izomrendszeri megbetegedések olyan szoros kapcsolatban állnak egymással, hogy a legjobb azokat együtt kezelni. A konszenzus abban áll, hogy sok tényező járul hozzá a váz- és izomrendszeri megbetegedések kialakulásához a munkahelyen, különösen a fizikai szempontok (kényelmetlen testhelyzetben végzett munka, erőkifejtést igénylő mozdulatok, ismétlődő feladatok stb.).

A közelmúltbeli kutatás a munkahelyi váz- és izomrendszeri megbetegedések pszichoszociális elemeire összpontosított, pl. a munkával való elégedetlenség, versengő igények, kismértékű önállóság a munkában, és gyenge szociális támogatás.

Ez a projekt jobban megérteti velünk a kapcsolatot a pszichoszociális kockázatok és a váz- és izomrendszeri megbetegedések között azáltal, hogy iránymutatást ad, és példákat mutat a bevált gyakorlatra.

Távmunka

A távmunka segített a Covid19-világjárvány alatt a vállalkozásoknak a fejlődésben és a túlélésben, de a munkavállalókat egyúttal a váz- és izomrendszeri megbetegedések és mentális egészségügyi problémák komolyabb kockázatának tette ki. Ezen a területen az EU-OSHA számos kutatást végez, amelyek célja, hogy a munkavállalók, a munkáltatók és a politikai döntéshozók szemszögéből alaposabban megvizsgálják ezt a munkavégzési módot és a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre gyakorolt hatásait.

Lásd a főbb jelentéseket, kapcsolódó kiadványokat és gyakorlati eszközöket

OSHwiki cikkek:

Ágazati és tematikus források

A váz- és izomrendszeri megbetegedések különösen egyes gazdasági ágazatokban és számos álláshelyen foglalkoztatott munkavállalók számára adnak aggodalomra okot. Kutatásokat végeztek annak elemzésére, hogy a váz- és izomrendszeri megbetegedések milyen hatást gyakorolnak az ágazatokra és a foglalkozásokra, amelyek megállapításait tematikus cikkekben és egyéb forrásokban mutatják be.

Kapcsolódó kiadványok megtekintése