Munkavégzéssel összefüggő megbetegedések

Work-related diseases

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

A  munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó uniós stratégiai keretnek megfelelően az EU-OSHA legfőbb feladatai közé tartozik a munkavégzéssel összefüggő megbetegedések megelőzésének támogatása. A cél nem kizárólag az egyes munkavállalók életének javítása, hanem a  munkavégzéssel összefüggő megbetegedések és halálesetek költségeinek minimalizálása is.

Az utóbbi 10 évben a munkahelyi balesetek száma 25%-kal csökkent. Ennek ellenére a munkavégzéssel összefüggő megbetegedések évente még mindig 2,4 millió halálesetet okoznak világszerte, amelyből 200 000 Európában történik. 

Az EU-OSHA munkavégzéssel összefüggő megbetegedésekre vonatkozó munkájának célja a megelőzés, a politikák és a gyakorlatok megalapozása. Emellett a másik fontos célkitűzés a foglalkozási megbetegedések terheinek mértékére vonatkozó áttekintés elérhetővé tétele.

A munkavégzéssel összefüggő megbetegedések közé tartoznak:

Jelenlegi projektek

Az EU-OSHA 2015-ben a munkavégzéssel összefüggő megbetegedésekkel kapcsolatos kutatások, politikák és gyakorlatok alábbi három területére vonatkozó áttekintő projektet indított:

Fogalommeghatározások és szabályok

A „munkavégzéssel összefüggő megbetegedés” a munkahelyi jellemzők által okozott vagy súlyosbított megbetegedés. Ezek közé tartoznak a – foglalkozási és nem munkavégzéssel összefüggő tényezőkből álló – összetett okokkal bíró megbetegedések.

A „foglalkozási megbetegedés” minden olyan betegség, amelyet elsősorban a munkavégzés során érvényesülő fizikai, szervezeti, kémiai vagy biológiai kockázati tényezőknek vagy e tényezők kombinációjának való kitettség okoz. A foglalkozási megbetegedések elsősorban azok, amelyek a nemzeti jogszabályokban a munkavégzés során érvényesülő kockázati tényezők következtében kialakuló megbetegedésekként szerepelnek. A foglalkozási megbetegedés elismerése kártérítéshez vezethet, ha egyértelmű, hogy a foglalkozási expozíció és a betegség között ok-okozati kapcsolat áll fenn.

A foglalkozási betegségek európai jegyzéke ajánlásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a tagállamok nemzeti jegyzékének mely foglalkozási megbetegedéseket kell tartalmaznia. Az európai jegyzék emellett ajánlásokat tesz a kártérítésre, megelőzésre és statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó szabályok bevezetése tekintetében is.

A munkavégzéssel összefüggő megbetegedések jegyzékbe vett foglalkozási megbetegedésként való elismeréséhez szükséges diagnosztikai és expozíciós tényezőket a nemzeti és uniós szintű iránymutatások határozzák meg. A kártérítéshez emellett – főként az egészségkárosodás és munkaképtelenség minimális mértékére vonatkozó – további tényezőket is lehet alkalmazni. Az éves jelentéseiben – például a munkahelyi biztonság és egészségvédelem helyzetére vonatkozó jelentésekben – számos tagállam közzétesz a jegyzékbe vett foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó adatokat.

Mi okozza a betegségeket a munkahelyeken?

Számos betegséget – ideértve a rákot, légúti megbetegedéseket, szív- és érrendszeri megbetegedéseket, bőrbetegségeket, mozgásszervi betegségeket és mentális egészségügyi rendellenességeket – okozhat vagy súlyosbíthat a munkavégzés. Bár e betegségek okai igen összetettek lehetnek, egyes munkahelyi expozíciók kiemelt okozói a betegségek kialakulásának vagy súlyosbodásának. Ezek közé tartoznak:

Fontos szorosan nyomon követni az ilyen expozíciókkal, valamint azok egymással és a munkavégzés változó formáival való kombinációjával összefüggő kockázatokat.

Figyelemfelhívás és a megelőzés népszerűsítése

A vállalkozások szintjén a helyes gyakorlatok közé tartozik a kockázatmegelőzésre és a munkahelyi jóllétre irányuló kultúra népszerűsítése. Elengedhetetlen emellett, hogy a vállalkozások felmérjék és kezeljék a kockázatokat és tiszteletben tartsák a megelőzés fontossági sorrendjét.

A munkavégzéssel összefüggő megbetegedések előfordulása csökkentésének másik megfelelő módja a proaktív nyomon követés alkalmazása az egészségkárosodások megelőzése érdekében, illetve az egészségesebb munkahely ösztönzése a munkahely egészségének előmozdítását célzó tevékenységekkel.