Adatvédelem

Image

Az EU új adatvédelmi jogszabálya nagyobb védelmet nyújt a magánszemélyek számára. Önnek jogában áll tájékoztatást kapni arról, hogy az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) mikor és hogyan kezeli (gyűjti, használja, tárolja) a személyes adatait.

Az EU-OSHA által gyűjtött személyes adatok kezelése minden esetben megfelel a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló új, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendelet rendelkezéseinek.

Általános elv, hogy az EU-OSHA csak az Európai Közösséget létrehozó szerződések és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 16-i európai parlamenti és tanácsi (EU) 2019/126 rendelet alapján, közérdekből végzett feladatok teljesítése érdekében kezel személyes adatokat.

Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy kérelmezzék a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, korlátozzák a kezelést vagy tiltakozzanak ellene.

Az említett jogok valamelyikének gyakorlására irányuló kérelmek e-mailben küldendők az Ügynökség azon szervezeti egységének, amely az adatfeldolgozási művelettel megbízott, amint azt az adatfeldolgozási művelet vonatkozó adatvédelmi nyilatkozata jelzi.

Az érintettek bármikor konzultálhatnak az EU-OSHA adatvédelmi tisztviselőjével (dpo osha [dot] europa [dot] eu), vagy az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak.

Az EU-OSHA által végzett, személyes adatokat érintő adatkezelési műveletekről részletesebb információt a nyilvántartásunkban talál.

Az internetes politikánkról, beleértve a cookie-k használatát és a kívülmaradási lehetőséget, az erre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatban olvashat. A közösségi médiát arra használjuk, hogy a csatornáin keresztül megismertessük a munkánkat. A közösségi médiacsatornáknak saját elveik vannak arra vonatkozóan, hogy a weboldalaik használata közben hogyan kezelik a személyes adatokat. A közösségi média használata előtt ezért érdemes gondosan elolvasni a megfelelő adatvédelmi stratégiát.

Az internetes szabályzatunkról, beleértve a cookie-k használatát és az opt-out lehetőséget, olvassa el a külön adatvédelmi nyilatkozatot. A közösségi médiát arra használjuk, hogy munkánkat a közösségi média csatornáin keresztül mutassuk be. Valamennyi közösségi médiacsatorna saját irányelvekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeli az Ön személyes adatait, amikor Ön belép a weboldalaira. Ezért a közösségi média használata előtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó adatvédelmi szabályzatot.

 

Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkével összhangban elfogadott, az érintettek személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyes jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályok itt tekinthetők meg.