Részvételi feltételek

  

A helyes gyakorlatok mely fajtáival lehet nevezni?

Bármely olyan valós példával lehet nevezni, amely bemutatja, hogyan kezelték hatékonyan a munkával kapcsolatos stresszt és a pszichoszociális kockázatokat. A nevezésekben egyértelműen ismertetni kell, hogy a munkahelyen hogyan alkalmazták a helyes gyakorlatot (feltételezett példák nem vehetők figyelembe), és bizonyítékokat sorakoztathatnak fel a következőkre vonatkozóan:

 • a pszichoszociális kockázatok részletes értékelése a munkahelyen, amit a megelőzésükre vagy csökkentésükre irányuló, részvételen alapuló megközelítésnek megfelelően végrehajtott gyakorlati tevékenységek követnek;
 • a munkával kapcsolatos stressz csökkentésére irányuló szervezeti intézkedések, beleértve a beavatkozás elsődleges (a kockázatok kiküszöbölése), másodlagos (a munkavállalók védelme azon kockázatoktól, amelyeket nem lehet kiküszöbölni) és harmadlagos (segítségnyújtás a stresszel és pszichoszociális problémákkal küzdő munkavállalók számára) szintjét is;
 • a felső és középvezetők által a jó pszichoszociális munkakörnyezet kialakításában betöltött szerepre összpontosító szervezeti beavatkozások;
 • holisztikus megközelítés alkalmazása a munkavédelemmel kapcsolatban, többek között a pszichoszociális kockázatok értékelése és kezelése, valamint a lelki egészség fejlesztése a munkahelyen;
 • a stressz és a pszichoszociális kockázatok munkahelyi értékelésére és kezelésére szolgáló gyakorlati eszközök fejlesztése és megvalósítása.

Mit kell a nevezésekben bemutatni? 

A pályázat elbírálói a következőkre keresnek majd bizonyítékot:

 • a pszichoszociális kockázatok és a munkával kapcsolatos stressz valódi és hatékony kezelése;
 • a munkahelyet célzó innovatív beavatkozások;
 • a beavatkozások sikeres végrehajtása;
 • valódi és bizonyítható javulás a munkavédelem területén;
 • a munkaerő sokféleségének figyelembevétele;
 • a munkaerő, illetve a munkaerő képviselőinek hatékony részvétele és bevonása; 
 • a beavatkozás időbeli fenntarthatósága;
 • átültetés lehetősége más munkahelyeken (beleértve más tagállamok munkahelyeit és a kkv-kat is);
 • újdonság (a beavatkozás vagy nemrégiben valósult meg, vagy széles körben még nem tették közzé).

A beavatkozásnak emellett meg kell felelnie a végrehajtás helye szerinti tagállam irányadó jogszabályi követelményeinek, és lehetőség szerint meg kell haladnia a minimumelőírásokat. Az egyénre összpontosító beavatkozások, például a képzések esetében azt is szemléltetni kell, hogyan képezik a pszichoszociális kockázatok munkahelyi kezelésével kapcsolatos tágabb megközelítés részét.

Nem megengedettek azok a helyes gyakorlati példák, amelyeket kizárólag üzleti haszon céljából dolgoztak ki. Ez azokra a termékekre, eszközökre vagy szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket forgalmaznak vagy forgalmazhatók.

Ki vehet részt?

A helyes gyakorlatokra vonatkozó nevezéseket az EU tagállamainak, a tagjelölt és potenciális tagjelölt országok és az Európai Gazdasági Térség országainak vállalkozásaitól vagy szervezeteitől fogadjuk el, többek között a következőktől:

 • egyéni vállalkozások;
 • a termék-, felszerelés- vagy személyzeti beszállítói láncot alkotó vállalkozások vagy szervezetek;
 • a képzést nyújtó szervezetek és az oktatási közösség;
 • munkáltatói szervezetek, szakmai egyesületek, szakszervezetek és nem kormányzati szervezetek;
 • a regionális vagy helyi munkavédelmi megelőző szolgálatok, a biztosítási szolgáltatók és más közvetítő szervezetek;
 • az „Egészséges munkahelyek” kampány hivatalos partnerei.

Hogyan vegyünk részt?

A Helyes Gyakorlat Díjakat nemzeti szinten az EU-OSHA fókuszpontokból álló hálózata koordinálja (www.healthy-workplaces.eu/fops). A nemzeti hálózati partner adja meg a versenyre való nevezéssel kapcsolatos részleteket.

A jelentkezők nemzeti szintű elbírálását követően kerül sor a páneurópai versenyen részt vevő nemzeti nyertesek kijelölésére, majd a végső díjazottak kiválasztására.

A multinacionális vagy páneurópai szervezetek vagy az „Egészségesmunkahelyek” kampány hivatalos partnerei közvetlenül az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséghez nyújthatják be nevezésüket.

A Helyes Gyakorlat Díjakra történő nevezés részletei európai szinten a következő e-mail címről szerezhetők be: gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

További információk a Helyes Gyakorlat Díj 2014-2015szórólapon.