You are here

A megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem az üzlet hasznára válik

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

Nehéz gazdasági körülmények között sem szabad megfeledkezni arról, hogy a nem megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem sok pénzbe kerülhet. Sőt, esettanulmányok megállapítása szerint kapcsolat mutatható ki a vállalkozáson belüli megfelelő munka- és egészségvédelem és a javuló teljesítmény és nyereségesség között.

Az egyes munkavállalóktól kezdve a nemzeti egészségügyi rendszerekig mindenki csak veszíthet akkor, ha a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdését elhanyagolják. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jobb szakpolitikák és gyakorlatok mindenki javát szolgálhatják.

A nem megfelelő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi rendszerekkel rendelkező országok értékes forrásokat áldoznak az elkerülhetetlen sérülések és betegségek kezelésére. A hatékony nemzeti stratégiák számos kedvező hatást gyakorolhatnak, többek között a következőket eredményezve:

 • a termelékenység javulása a betegség miatti hiányzások csökkenése révén
 • az egészségügyi költségek csökkenése
 • az idősebb munkavállalók továbbfoglalkoztatása
 • hatékonyabb munkamódszerek és technológiák elterjedésének ösztönzése
 • a valamely családtag ápolása miatt alacsonyabb óraszámban dolgozni kénytelen személyek számának csökkenése

A munkával összefüggő sérülések, betegségek és halálesetek költsége

Milyen hatásokkal jár a jó, illetve a rossz munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás? Alapvető fontosságú, hogy a politikai döntéshozók, a kutatók és a közvetítők tudják a választ erre a kérdésre, de ehhez jó minőségű adatokra van szükség. Következésképpen az EU-OSHA „A munkahelyi biztonság és egészségvédelem költségei és előnyei” elnevezésű, két szakaszból álló összefoglaló projektjében szándékozik foglalkozni ezzel a fontos témával, amelyben a megbízható költségbecslések elkészítéséhez egy gazdasági költségmodellt kíván létrehozni.

1. szakasz: nagyszabású tanulmány az egyes tagállamokban rendelkezésre álló azon adatok meghatározására és értékelésére, amelyek felhasználhatók a költségszámítási modell kidolgozásához.

Eredmény: összefoglaló jelentés az adatok elérhetőségéről és minőségéről (2017).

2a. szakasz: a rendelkezésre álló nemzetközi adatforrásokon alapuló közelítő gazdasági költségmodell kidolgozása (az ILO-val, Finnországgal és Szingapúrral együttműködésben).

Eredmény: jelentés a közelítő modell kidolgozásáról (2017).

2b. szakasz: a nemzeti adatforrásokon alapuló komplex gazdasági költségmodell kidolgozása.

Eredmény: jelentés a komplex modell kidolgozásáról (2018).

A projekt magában foglal egy szemináriumot is az érdekelt felek számára, hogy 2018-ban megvitassák a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi politikára és gyakorlatra vonatkozó modell hatásait, majd 2019-ben tovább terjesszék és értékeljék azokat. Az adatmegjelenítésre szolgáló eszköz és az infografikák is az adatokhoz való könnyű hozzáférést és azok értékelését is lehetővé teszik.

A vállalkozás számára jelentett előnyök

A nem megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem sokba kerül a vállalatoknak, ám ez fordítva is igaz: a megfelelő szabályok kifizetődnek. A magasabb szintű biztonsági és egészségügyi szabványokat garantáló vállalkozások sikeresebbek és fenntarthatóbbak.

Tanulmányok becslései szerint a munkahelyi biztonságba és egészségvédelembe befektetett valamennyi euró 2,2-szeresen térül meg , és a biztonság és egészség javításának költség-haszon mutatója kedvező.

A megfelelő munkahelyi biztonságnak és egészségvédelemnek a nagyobb és a kisebb vállalkozások számára egyaránt jelentős gazdasági előnyei vannak. Csak hogy néhány példát említsünk, a megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem:

 • javítja a munkavállalók termelékenységét
 • csökkenti a hiányzásokat
 • csökkenti a kártérítési kifizetések összegét
 • megfelel a köz- és magánszektorbeli vállalkozók előírásainak

A fellépés jelentős előnyöket hozhat a vállalkozása számára. Tudjon meg többet a fejlesztések megvalósíthatóságának és a kockázatkezelés lehetőségeiről itt .

Gazdasági ösztönzők

Európa-szerte különböző támogató rendszereket alkalmaznak a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet garantáló szervezetek anyagi ösztönzésére. E rendszerek közé tartoznak a következők:

 • alacsonyabb biztosítási díjak
 • adókedvezmények
 • állami kedvezmények és támogatások

Az egyik példa a német húsipar. Csökkentek a részt vevő vállalkozások díjai, ha – például biztonságos kések vásárlásával vagy a gépjármű vezetők számára nyújtott biztonsági képzések szervezésével – javították a biztonságot.

A rendszer eredményeként:

 • 1000-rel csökkent a bejelentett balesetek éves száma a német ágazatban
 • a megtakarítások mértéke hat év alatt mintegy 40 millió eurós nagyságrendű volt
 • minden befektetett euró 4,81-szeresen térült meg

A biztosítók tekintetében e rendszerek segíthetnek a követelések számának, mértékének és költségeinek csökkentésében.

Tudjon meg többet a gazdasági ösztönzőkről és azok bevezetésének módjáról:

További források: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety