A megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem az üzlet hasznára válik

Image
Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

Nehéz gazdasági körülmények között sem szabad megfeledkezni arról, hogy a nem megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem sok pénzbe kerülhet. Sőt, esettanulmányok megállapítása szerint kapcsolat mutatható ki a vállalkozáson belüli megfelelő munka- és egészségvédelem és a javuló teljesítmény és nyereségesség között.

Az EU-OSHA számos kutatási erőfeszítést tett annak érdekében, hogy megbecsülje a munkával kapcsolatos betegségek terhét, beleértve azok gazdasági hatását is. Tanulmányozza a Munkavédelmi barométer segítségével a munkával összefüggő halálesetek és a munkával összefüggő megbetegedések hatását tagállamokra lebontva fogyatékossági korrigált életévekben (DALY) kifejezve 100 ezer munkaképes főre vetítve.

Az egyes munkavállalóktól kezdve a nemzeti egészségügyi rendszerekig mindenki csak veszíthet akkor, ha a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdését elhanyagolják. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jobb szakpolitikák és gyakorlatok mindenki javát szolgálhatják.

A nem megfelelő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi rendszerekkel rendelkező országok értékes forrásokat áldoznak az elkerülhetetlen sérülések és betegségek kezelésére. A hatékony nemzeti stratégiák számos kedvező hatást gyakorolhatnak, többek között a következőket eredményezve:

 • a termelékenység javulása a betegség miatti hiányzások csökkenése révén
 • az egészségügyi költségek csökkenése
 • az idősebb munkavállalók továbbfoglalkoztatása
 • hatékonyabb munkamódszerek és technológiák elterjedésének ösztönzése
 • a valamely családtag ápolása miatt alacsonyabb óraszámban dolgozni kénytelen személyek számának csökkenése

A munkával összefüggő sérülések, betegségek és halálesetek költsége

Milyen hatásokkal jár a jó, illetve a rossz munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás? Alapvető fontosságú, hogy a politikai döntéshozók, a kutatók és a közvetítők tudják a választ erre a kérdésre, de ehhez jó minőségű adatokra van szükség. Következésképpen az EU-OSHA „A munkahelyi biztonság és egészségvédelem költségei és előnyei” elnevezésű, két szakaszból álló összefoglaló projektjében szándékozik foglalkozni ezzel a fontos témával, amelyben a megbízható költségbecslések elkészítéséhez egy gazdasági költségmodellt kíván létrehozni.

1. szakasz: nagyszabású tanulmány az egyes tagállamokban rendelkezésre álló azon adatok meghatározására és értékelésére, amelyek felhasználhatók a költségszámítási modell kidolgozásához.

Eredmény: A munkával összefüggő balesetek és megbetegedések költségeinek becslése: az európai adatforrások elemzése (2017) című áttekintő jelentés

2a. szakasz: a rendelkezésre álló nemzetközi adatforrásokon alapuló közelítő gazdasági költségmodell kidolgozása a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel, a Foglalkozás-egészségügyi Nemzetközi Bizottsággal, valamint finn és szingapúri intézményekkel együttműködésben.

Elért eredmény: A munkavégzéssel összefüggő balesetek és megbetegedések költségének nemzetközi összehasonlítása (2017).

Az ICOH 2022. évi becsléséből származó aktualizált adatok (2019. évi adatok) a munkavédelmi barométer adatvizualizációs eszközében találhatók. Tanulmányozza a munkával összefüggő halálesetek és a munkával összefüggő megbetegedések hatását tagállamokra lebontva „fogyatékossági korrigált életévekben (DALY)” kifejezve 100000 munkaképes főre vetítve.

A munkával összefüggő balesetek, megbetegedések és halálesetek magánszemélyekre, munkáltatókra, kormányokra és a társadalomra rótt költségei magasak. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem nem megfelelő kezelésének negatív hatásai közé tartozik a költséges korai nyugdíjazás, a képzett személyzet hiánya, a munkahelyi hiányzások, a betegen végzett munka, ami növeli a hibázás valószínűségét, valamint a magas egészségügyi költségek és biztosítási díjak. A becslések szerint a globális GDP 3,9%-át, illetve az EU GDP-jének 3,3%-át teszik ki a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések társadalmi költségei (lásd a munkával kapcsolatos balesetek és megbetegedések költségeiről szóló cikket). Ez az arány az országok, különösen a nyugati és a nem nyugati országok között jelentősen eltér, az ipari összetételtől, a jogszabályi környezettől és attól függően, hogy mennyire ösztönzik a megelőzést.

2b. szakasz: a nemzeti adatforrásokon alapuló komplex gazdasági költségmodell kidolgozása.

Eredmény:

A balesetek, megbetegedések és halálesetek különböző típusú költségekkel járnak. Először is vannak közvetlen költségek, például az egészségügyi ellátás költségei. A termelés csökkenéséből és az eredmények hiányából is adódnak költségek. Emellett az emberi jólétre, azaz az emberek életére és egészségére kifejtett hatások is költségeket eredményeznek, amelyek számszerűsíthetők és költségbecslésbe foglalhatók. Ezekkel a költségösszetevőkkel minden munkával összefüggő baleset vagy megbetegedés esetében számolni kell, és az összes eset költségeinek összege adja a munkahelyi baleset, illetve megbetegedés becsült összköltségét. Az ily módon történő költségbecslést — azaz a fent említett különböző költségek összeadását az összköltség becsléséhez — gyakran „alulról felfelé haladó megközelítésnek” nevezik.

„Felülről lefelé haladó megközelítést” is lehet alkalmazni: ennek keretében az összköltséget úgy becsülik meg, hogy kiszámítják a baleset, illetve megbetegedés teljes költségét, majd megbecsülik ennek az összegnek a munkahelyi tényezők által okozott részét. Így megbecsülhetők a munkával összefüggő baleset, illetve megbetegedés költségei. Ezeket a költségeket gyakran meglévő egészségi mutatókkal – például egészségkárosodással korrigált életévekben (DALY) – fejezik ki.

A folyamatban lévő projektben mindkét megközelítést alkalmazzák a következőképpen:

 • az alulról felfelé haladó modell a közvetlen költségekre, a közvetett költségekre és az immateriális költségekre (az életminőségre és az egészségre kifejtett hatások) terjed ki;
 • a felülről lefelé haladó modell a munkahelyi egészségkárosodással korrigált életévek monetáris értékén alapul.

A két modellhez történő adatgyűjtés során a 2015-ös évet vették referenciaévnek az országok és a megközelítések közötti összehasonlításhoz.

 A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi költségmodellek slideshare prezentációja

A vállalkozás számára jelentett előnyök

A nem megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem sokba kerül a vállalatoknak, ám ez fordítva is igaz: a megfelelő szabályok kifizetődnek. A magasabb szintű biztonsági és egészségügyi szabványokat garantáló vállalkozások sikeresebbek és fenntarthatóbbak.

Tanulmányok becslései szerint a munkahelyi biztonságba és egészségvédelembe befektetett valamennyi euró 2,2-szeresen térül meg , és a biztonság és egészség javításának költség-haszon mutatója kedvező.

A megfelelő munkahelyi biztonságnak és egészségvédelemnek a nagyobb és a kisebb vállalkozások számára egyaránt jelentős gazdasági előnyei vannak. Csak hogy néhány példát említsünk, a megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem:

 • javítja a munkavállalók termelékenységét
 • csökkenti a hiányzásokat
 • csökkenti a kártérítési kifizetések összegét
 • megfelel a köz- és magánszektorbeli vállalkozók előírásainak

A fellépés jelentős előnyöket hozhat a vállalkozása számára. Tudjon meg többet a fejlesztések megvalósíthatóságának és a kockázatkezelés lehetőségeiről itt .

Gazdasági ösztönzők

Európa-szerte különböző támogató rendszereket alkalmaznak a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet garantáló szervezetek anyagi ösztönzésére. E rendszerek közé tartoznak a következők:

 • alacsonyabb biztosítási díjak
 • adókedvezmények
 • állami kedvezmények és támogatások

Az egyik példa a német húsipar. Csökkentek a részt vevő vállalkozások díjai, ha – például biztonságos kések vásárlásával vagy a gépjármű vezetők számára nyújtott biztonsági képzések szervezésével – javították a biztonságot.

A rendszer eredményeként:

 • 1000-rel csökkent a bejelentett balesetek éves száma a német ágazatban
 • a megtakarítások mértéke hat év alatt mintegy 40 millió eurós nagyságrendű volt
 • minden befektetett euró 4,81-szeresen térült meg

A biztosítók tekintetében e rendszerek segíthetnek a követelések számának, mértékének és költségeinek csökkentésében.

Tudjon meg többet a gazdasági ösztönzőkről és azok bevezetésének módjáról: