Újonnan felmerülő kockázatok

Az új technológiák, anyagok és munkafolyamatok bevezetése, a munkaerő struktúrájában és a munkaerőpiacon bekövetkező változások, valamint az új foglalkoztatási és munkaszervezési formák következtében a munka és a munkahelyek állandóan változnak. Emiatt új, a munkavállalók biztonságát és egészségét érintő kockázatok és kihívások jelenhetnek meg. Annak érdekében, hogy a jövő munkahelyei biztonságosak és egészségesek legyenek, ezeket előre kell jelezni és kezelni kell.

Az EU-OSHA egyik fő célja az új és újonnan felmerülő, a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kockázatok azonosítása, valamint olyan megbízható és jó minőségű adatok szolgáltatása, amelyek megfelelnek a politikai döntéshozók és a kutatók igényeinek, és lehetővé teszik számukra, hogy kellő időben hatékony intézkedéseket hozzanak.

E célból az EU-OSHA Európai Kockázatkutató Központja kutatások és szakértőkkel folytatott konzultációk alapján adatokat gyűjt és elemez a munkahelyeket és a munkavállalók biztonságát és egészségét befolyásoló tendenciákról és a mögöttük meghúzódó tényezőkről. Vitaanyagokat, jelentéseket, összefoglalókat és vizuális összeállításokat készít a politikai döntéshozók, szociális partnerek, kutatók és munkahelyi közvetítők számára uniós és nemzeti szinten, hogy rendelkezésükre bocsássa az azonosított új és újonnan felmerülő kihívások hatékony kezeléséhez szükséges információkat és eszközöket.

Végső célja, hogy felhívja a figyelmet a sokféle ‒ technológiai, társadalmi, politikai és gazdasági ‒ változás által az európai munkavállalók biztonságára és egészségére gyakorolt valószínű hatásokra, valamint a jövőben várható munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kihívások kellő időben történő megelőzésére ösztönözzön annak érdekében, hogy a jövő munkahelyei biztonságosak és egészségesek legyenek.

Az újonnan felmerülő kockázatok azonosítása

Előrejelzés

Az EU-OSHA több előrejelzési projektet működtet, amelyek az új technológiák, az új munkavégzési formák és a társadalmi változások által a munkavállalók biztonságára és egészségére gyakorolt lehetséges hatások értékelésére irányulnak. A projektek nemcsak azt a célt szolgálják, hogy azonosítsák a felmerülő új kockázatokat, hanem azt is, hogy előre jelezzék azokat a változásokat, amelyek hatással lehetnek a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre.

Az EU-OSHA előrejelzési projektjei különféle módszerekkel dolgoznak, beleértve a szakirodalmi áttekintéseket, a szakértőkkel folytatott konzultációt és forgatókönyvek kidolgozását. Az EU-OSHA műhelytalálkozókat szervez az ismeretek összegyűjtése, az eredmények népszerűsítésének elősegítése és a vita ösztönzése céljából.

E munkaprogram célja, hogy tájékoztatást nyújtson a politikai döntéshozók számára, és segítsen meghatározni az intézkedések és a kutatás prioritásait. Az előrejelzési tanulmányok jelentősen befolyásolhatják a szakpolitikai döntéseket; elősegíthetik például, hogy a politikai döntéshozók innovatív megoldásokról állapodjanak meg, továbbá ösztönzik a hosszú távú stratégiai megközelítés alkalmazását.

Az áttekintés-sorozat által eddig lefedett témák közé tartoznak többek között a zöld munkahelyek, az IKT/digitalizáció, a körforgásos gazdaság, valamint az éghajlatváltozás.

Emellett a mezőgazdaság és az erdészet jövőjéről szóló ágazatspecifikus kiadványok sorozata vizsgálja az új és újonnan felmerülő lehetőségeket és kockázatokat. 

Szakértői vitaanyagok

Az EU-OSHA közzétesz tanulmányokat a szakértői vizsgálatokról, hogy ösztönözze a munka jövőjéről és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén felmerülő problémákról a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó szakértők és a politikai döntéshozók között EU-szerte folyó vitát. Az e dokumentumokban foglalt következtetések gyakran javaslatokat is megfogalmaznak arra vonatkozóan, hogy mely területeken van szükség további kutatásra vagy intézkedésre.

A szakértői vizsgálatok már foglalkoztak a közösségi kiszervezés, a robotika és a teljesítménynövelő szerek, a 3D-s nyomtatás, a nyomonkövetési technológiák és az elektronikus kiskereskedelmi ágazat témájával.

Ismerje meg valamennyi szakértői vitaanyagunkat az újonnan felmerülő kockázatokról!