Európai szabványok

A „harmonizált szabvány” az Európai Bizottság kérését követően valamely európai szabványügyi szervezet – az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) és az Európai Távközlési Szabványügyi Bizottság (ETSI) – által elfogadott szabvány.

Az úgynevezett „új megközelítés” a műszaki harmonizáció innovatív módja, amellyel a felelősség megoszlik az európai jogalkotó és az európai szabványügyi szervek között.

Az „új megközelítés” a következő alapelveken nyugszik:

  • Az európai irányelvek a magas szintű egészségvédelem, a biztonságos fogyasztóvédelem, illetve a környezetvédelem biztosítása érdekében meghatározzák az „alapvető követelményeket”. Az új megközelítés szerinti irányelvek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén (az EKSz. korábbi 95. cikkén) alapulnak, amely az áruk szabad mozgásának növelése érdekében intézkedések elfogadását teszi lehetővé.
  • A termékekre vonatkozóan az irányelvek által meghatározott alapvető követelményeknek megfelelő, vonatkozó harmonizált szabványok kidolgozása az európai szabványügyi szervezetek (CEN, CENELEC és ETS) feladata.
  • A harmonizált szabványoknak megfelelő termékek vélhetően megfelelnek a vonatkozó alapvető követelményeknek (megfelelőség vélelme, CE-jelölés) és a tagállamoknak el kell fogadniuk e termékek szabad mozgását.
  • E szabványok alkalmazása továbbra is önkéntes. Van lehetőség alternatív szabványok alkalmazására, ebben az esetben azonban a gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy termékeik megfelelnek az alapvető követelményeknek.

Az új megközelítés alapján elfogadott irányelvekre vonatkozó bővebb tájékoztatás az irányelvek részben vagy az Európai Bizottság következő honlapjain található:

 

Az európai és nemzetközi szabványügyi szervezetek internetes elérhetőségei 

Nemzeti szabványügyi szervezetek

A CEN tagjai
Ország Intézmény / a CEN tagja
Ausztria Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgium Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulgária Българският институт за стандартизация (BDS)
Ciprus Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Cseh Köztársaság Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Dánia Dansk Standard (DS)
Észtország Eesti Standardikeskus (EVS)
Finnország Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Franciaország Association Française de Normalisation (AFNOR)
Németország Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Görögország Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Magyarország Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Izland Islenskir Stadlar (IST)
Írország National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Olaszország Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Lettország Latvijas Standarts (LVS)
Litvánia Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Málta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Hollandia Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norvégia Norsk Standard (SN)
Lengyelország Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugália Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Románia Asociatia de Standardizare Din România (ASRO)
Szlovákia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Szlovénia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spanyolország Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Svédország Swedish Standards Institute (SIS)
Svájc Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

A CENELEC tagjai  

Ország Intézmény / a CEN tagja
Ausztria Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgium Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulgária Българският институт за стандартизация (BDS)
Ciprus Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Cseh Köztársaság Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Dánia Dansk Standard (DS)
Észtország Eesti Standardikeskus (EVS)
Finnország Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Franciaország Union Technique de l'Electricité
Németország Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Görögország Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Magyarország Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Izland Staðlaráð Íslands
Írország Electro-Technical Council of Ireland Limited
Olaszország Comitato Elettrotecnico Italiano
Lettország Latvijas Standarts (LVS)
Litvánia Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Málta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Hollandia Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norvégia Norsk Elektroteknisk Komite
Lengyelország Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugália Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Románia Asociatia de Standardizare Din România (ASRO)
Szlovákia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Szlovénia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spanyolország Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Svédország SEK Svensk Elstandard
Svájc Electrosuisse