A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos nemzeti jogszabályok

National legislation on safety and health at work

Az európai irányelvek minimumszabályokat határoznak meg a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozóan. Az irányelveket a tagállamok nemzeti jogszabályai hajtják végre.

A tagállamok a munkavállalók védelme érdekében szigorúbb szabályokat fogadhatnak el, jogszabályaiknak azonban meg kell felelniük a minimumszabályoknak. Emiatt a nemzeti biztonsági és egészségvédelmi szabályok Európa-szerte váltakoznak.

A nemzeti végrehajtási intézkedések felsorolása az irányelvek összefoglalása végén található az EU-OSHA európai irányelvekről szóló részében. Például ha a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló keretirányelvet választjuk ki, a lap alján megtaláljuk az EUR-Lex weboldalára mutató linket, ahol fel vannak sorolva az ezt az irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályok.

Az Európai Bizottság elvégezte az EU munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló irányelveinek az uniós tagállamokban történt gyakorlati végrehajtásának értékelését (2015.), amely szintén összefoglalásra került egy rövidebb összefoglaló jelentésben.

A nemzeti munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jogszabályokról további információkat talál az OSHwiki nemzeti rendszerekről szóló cikkeiben is.

Még többet megtudhat a nemzeti jogszabályokról, ha felveszi a kapcsolatot az érdeklődése szerinti tagállam megfelelő EU-OSHA fókuszpontjával.