Helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzat

2012. március 20-án az EU-OSHA igazgatótanácsa elfogadta az európai ombudsman helyes hivatali magatartási kódexét, amely megállapítja azokat az elveket, amelyeket a személyzet minden tagjának tiszteletben kell tartania a nyilvánossággal való kapcsolattartás során.

A polgárok joggal várják el, hogy a hivatali szervek megfelelően lássák el az ügyintézéssel kapcsolatos teendőiket. Ez azt is jelenti, hogy tiszteletben kell tartaniuk a jogszabályokat és az eljárásokat – különösen a polgárok alapvető jogait –, és színvonalas szolgáltatásokat kell nyújtaniuk.

Milyen szabályok vonatkoznak a helyes hivatali magatartásra?

Az európai ombudsman helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzata a helyes hivatali magatartás alapelveit írja elő. A szabályzat iránymutatást nyújt az Ügynökség munkatársainak arról, milyen magatartást kell tanúsítaniuk az Ügynökség közkapcsolatai során.

A szabályzat világosan bemutatja a nyilvánosság számára az Ügynökség működését, valamint ismerteti, hogy a polgároknak milyen jogaik vannak az Ügynökséggel való kapcsolattartást illetően.

A szabályzat célja végső soron a hivatali ügymenet átláthatóbbá tétele, színvonalasabb szolgáltatások nyújtása, és az, hogy az igazgatás közelebb kerüljön a polgárokhoz.

A helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatról az európai ombudsman honlapján olvashat további információkat.